Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PMHP2 ZK 3 anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výrazně rozvinutá schopnost používat zvukové / hudební studio jako hudební nástroj z pohledu skladatele. Vytvoření kompozice s využitím osvojených znalostí v poli hudby a technologií.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

Schopnost základní orientace v prostředí MAX.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat v prvním nebo druhém roce studia. Vstupním předpokladem jsou znalosti technologických základů nahrávání zvuku, elektroakustické hudby a zvukové postprodukce včetně orientace v prostředí výpočetní techniky a nahrávacího studia z pohledu skladatele / zvukového umělce / zvukového designera.

Student se seznámí s pokročilými metodami zvukové kompozice, syntézy, zvukové postproduce, mixu, hudebního programování v prostředí MAX a masteringu, vše zejména z pohledu praktických dovedností, které by měl v dnešní době ovládat hudební skladatel. Cvičení bere v úvahu realizace vlastních tvůrčích projektů studentů a může mít přesahy do oblasti scénické a filmové hudby a různých intermediálních forem současného umění.

Tematické okruhy:

Prakticky orientovaná výuka kompozičních dovedností v prostředí současných hudebních technologií je zaměřená především na digitální transformaci zvuku, ovládání virtuálních hudebních nástrojů, základní koncepty interakce hudebníka a technologií a mix zvuku v prostředí DAW. Seznamování s digitální nástroji pro tvarování zvuku slouží k rozvíjení kompoziční představivosti a dovedností v situacích, kdy zdrojem hudebního zvuku není akustický zdroj signálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Technologické zabezpečení ve zvukových laboratořích katedry skladby.

Software: AVID Pro Tools, Ableton LIVE, Reaper, Cycling 74 – MAX

Hardware: APPLE MACINTOSH, ARDUINO.

Doporučená literatura:

SYROVÝ, Václav. Technické základy elektroakustické hudby: Určeno pro posl. fak. hudební a fak. filmové a televizní. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN, 1990. 159 s.

ROADS, Curtis. Composing electronic music: a new aesthetic. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxvii. 480 s. ISBN 978-0-19-537324-0.

HOLMES, Thom. Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture. London: Routledge, 4th ed., 2012. 568 s. ISBN 978-0415896368.

PUCKETTE, Miller. The theory and technique of electronic music. New Jersey: World Scientific Publishing Company, 2007. 348 s. ISBN 978-9812700773.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení je uděleno na základě pravidelné docházky, aktivní účasti v hodinách, technické kvality zpracovaného kompozičního výstupu a jeho umělecké přesvědčivosti.

Požadovaná minimální docházka: 90 %

Webová stránka předmětu

www.cycling74.com

Poznámka

není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů