Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PMHP2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat v prvním nebo druhém roce studia. Vstupním předpokladem jsou znalosti technologických základů nahrávání zvuku, elektroakustické hudby a zvukové postprodukce včetně orientace v prostředí výpočetní techniky a nahrávacího studia z pohledu skladatele / zvukového umělce / zvukového designera.

Student se seznámí s pokročilými metodami zvukové kompozice, syntézy, zvukové postproduce, mixu, hudebního programování v prostředí MAX a masteringu, vše zejména z pohledu praktických dovedností, které by měl v dnešní době ovládat hudební skladatel. Cvičení bere v úvahu realizace vlastních tvůrčích projektů studentů a může mít přesahy do oblasti scénické a filmové hudby a různých intermediálních forem současného umění.

Tematické okruhy:

Prakticky orientovaná výuka kompozičních dovedností v prostředí současných hudebních technologií je zaměřená především na digitální transformaci zvuku, ovládání virtuálních hudebních nástrojů, základní koncepty interakce hudebníka a technologií a mix zvuku v prostředí DAW. Seznamování s digitální nástroji pro tvarování zvuku slouží k rozvíjení kompoziční představivosti a dovedností v situacích, kdy zdrojem hudebního zvuku není akustický zdroj signálu.

Výsledky učení

Výrazně rozvinutá schopnost používat zvukové / hudební studio jako hudební nástroj z pohledu skladatele. Vytvoření kompozice s využitím osvojených znalostí v poli hudby a technologií.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost základní orientace v prostředí MAX.

Literatura

Technologické zabezpečení ve zvukových laboratořích katedry skladby.

Software: AVID Pro Tools, Ableton LIVE, Reaper, Cycling 74 – MAX

Hardware: APPLE MACINTOSH, ARDUINO.

Doporučená literatura:

SYROVÝ, Václav. Technické základy elektroakustické hudby: Určeno pro posl. fak. hudební a fak. filmové a televizní. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN, 1990. 159 s.

ROADS, Curtis. Composing electronic music: a new aesthetic. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxvii. 480 s. ISBN 978-0-19-537324-0.

HOLMES, Thom. Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture. London: Routledge, 4th ed., 2012. 568 s. ISBN 978-0415896368.

PUCKETTE, Miller. The theory and technique of electronic music. New Jersey: World Scientific Publishing Company, 2007. 348 s. ISBN 978-9812700773.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení je uděleno na základě pravidelné docházky, aktivní účasti v hodinách, technické kvality zpracovaného kompozičního výstupu a jeho umělecké přesvědčivosti.

Požadovaná minimální docházka: 90 %

Webová stránka předmětu

www.cycling74.com

Poznámka

PROGRAM PRO LETNÍ SEMESTR 2024

pokračování s tematikou zvukové syntézy, komponování syntetických skladeb v multikanálovém zvuku (4 - 8 ch.), prezentace na jednodenním festivalu DAY OF SOUND, GASK Kutná Hora 15. 6. 2024

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů