Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PMHP2 ZK 3 3T česky letní

Garant předmětu

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cvičení orientující se na pokročilé metody hudebního programování, syntézy a resyntézy zvuku, prostorové distribuce zvuku a živých či instalačních koncertních aplikací.

Hlavním tématem ZS 2020 bude pokročilejší orientace v budování architektury MAX patch pro užití v reálném čase a společná práce na novém projektu pro pražskou ZOO kombinující zvukový design a kompozici v ambisonickém prostoru.

Forma studia

Praktické cvičení vyžadující aktivní účast z týdne na týden

učebna: LAB 019, vchod z Malostranského náměstí

Pondělí 14:00 - 15:30

v průběhu pandemických opatření průběžně on-line, MS Teams

link na MS Teams skupinu

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a97ad0831c3ce4689856219ae90ec9d6f%40thread.tacv2/General?groupId=22bd00d3-e380-4841-ae45-46924e41b217&tenantId=3b0d7367-6f74-45ec-b99b-d962ddfc18d1

Předpoklady a další požadavky

schopnost základní orientace v prostředí MAX.

Obsah kurzu

Hlavní oblasti rozvíjení praktických dovedností pro oba semestry

Základní architektura MAX patch pro live electronics (input, processing, output)

Virtual Score

Control surface (MIDI, sensor-based)

Základní řešení multikanálové distribuce zvuku (Ambisonic)

Konvoluce Home-Made

Real-time resyntéza zvuku

MC MAX world insight (analýza autorské kompozice Cellacusmata)

Doporučená nebo povinná literatura

vlastní laptop

Licence software MAX bývá z pravidla k dispozici pro zapůjčení.

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledky práce, účast a aktivita na seminářích.

Vytvoření kvalitního kompozičního cvičení na základě individuálního zadání.

Termín dokončení: 30. 6. 2021

Webová stránka předmětu

www.cycling74.com

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů