Kompoziční techniky 20. století 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101KTXX3 Z 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se teoreticky i prakticky orientuje v kompozičních technikách probíraných děl.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět mapuje vývoj kompozičních technik 20. století na základě přístupu k organizaci tónového materiálu, který následně ovlivňuje zacházení i s dalšími hudebními parametry a naopak. K teoretickému uchopení probírané hudby celé uvedené epochy slouží chápání organizace tónových výšek coby střetu melodického/horizontálního a harmonického/vertikálního principu (jejich vzájemné působení, kompenzování, přechody a vlastní dopady i v dalších hudebních rovinách).

Předmět se skládá ze dvou částí: 1) analytická část (přednáška); 2) praktická část (individuální konzultace studií, které studenti vytvořili). Student by si tak měl osvojit probíranou látku jak teoreticky, tak i prakticky. Během čtyř semestrů je sledován vývoj nejprogresivnější větve hudby 20. století, která začíná klasickou dodekafonií (Schönberg, Webern); dále pokračuje rozvojem seriálních principů až k jejich úplnému opuštění u skladatelů po druhé světové válce (Boulez, Nono, Stockhausen, Berio); a nakonec pak přechod ke spektrálním kompozičním technikám a jejich dopadu až do současné doby (Ligeti, Messiaen, Xenakis, Grisey, Murail).

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

COPE, David. Techniques of the Contemporary Composer. Cengage Learning, 1997, ISBN 0-02-864737-8.

MESSIAEN, Olivier. The Technique of my Musical Language. Paris, Alphonse Leduc, 2015, ISBN 0-04-629041-9.

Doporučená literatura:

ANDERSON, Julian. A Provisional History of Spectral Music. In Contemporary Music Review, vol. 19, part 2, 2000.

CAGE, John. Silence : přednášky a texty. Praha: Erste Stiftung, 2010. 279 s. ISBN 978-80-87259-07-8 (brož.).

COWELL, Henry. New Musical Resources. Cambridge University Press, Cambridge, New York and Melbourne 1996.

FELDMAN, Morton. Give My Regards to the Eighth Street. Cambridge [MA] : Exact Change, 2001, ISBN 1878972316 9781878972316.

HINDEMITH, Paul. Unterweisung im Tonsatz. Schott, Mainz, 1937.

PARTCH, Harry. Genesis of a music. New York, Da Capo Press, 1974.

XENAKIS, Iannis. Formalized Music. Thought and Mathematics in Composition, Stuyvesant NY, Pendragon Press, 1992, ISBN 0-945193-24-6.

Partitury:

LIGETI, György. Atmospheres : für groses Orchestr. Vienna: Universal Edition, c1963. 1 partitura (19 s.). ISBN 978-3-7024-1691-1.

LIGETI, György. Lontano : for full orchestra. Mainz: Schott, c1997. 1 partitura (40 s.). ISBN 978-3-7957-9702-7.

LIGETI, György. Études pour piano. Deuxieme livre. Mainz: Schott, c1998. 1 partitura (74 s.).

LIGETI, György. Études pour piano. Premier livre. Mainz: Schott, c1986. 1 partitura (38 s.).

LUTOSŁAWSKI, Witold. II. symfonia. Kraków: Polskie wydawnictwo muzyczne, c1968. 1 partitura (88 s.).

MESSIAEN, Olivier. Couleurs de la cité céleste : pour piano solo, 3 clarinettes, 3 xylos, orchestre de cuivres, et percussions métalliques. Paris: LEDUC, c1966. 1 partitura (26 s.).

SCELSI, Giacinto. Quatro pezzi per orchestra. Paris, Editions Salabert, 1963.

VARÈSE, Edgar. Integrales for 11 Wind Instruments And Percussion. Colfranc Music Publishing Corporation, New York, 1980.

XENAKIS, Iannis. Phlegra: pour onze muziciens. Paris: Salabert, c1979. 1 partitura (46 s.).

Hodnoticí metody a kritéria

Student vypracuje minimálně jednu kompoziční studii vycházející z probírané látky.

Požadovaná minimální docházka: 75 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů