Historické kompoziční studie 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HIKS0 ZK 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu je student schopen vytvořit zdařilou studii v daném historickém kompozičním stylu. Má detailní povědomí o zákonitostech hudby konkrétní historické epochy, a to jak po teoretické, tak po praktické stránce. Zná důležité autory a jejich díla a projeví znalost historického kontextu. V neposlední řadě je schopen konkrétní poznatky aplikovat v rámci tvorby vlastní.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je teoretické i praktické seznámení studenta s hudbou důležitých a stylotvorných autorů konce 19. a první třetiny 20. století.

Tematické okruhy:

– Impresionismus (Claude Debussy, Maurice Ravel)

– Neoklasicismus (Sergej Prokofjev, Pařížská šestka)

– Outsideři (Erik Satie, Charles Ives)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Knihy

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební kompozice (stručný komplexní pohled z hlediska skladatele). Praha: Supraphon, 1989. ISBN 80-7058-150-6.

Doporučená literatura:

Knihy

DAHLHAUS, Carl. Between Romanticism and Modernism: Four Studies in the Music of the Later Nineteenth Century (Volume 1). Londýn: University of California Press, 1989. ISBN 978-0520067486

DLASK, Vojtěch. Symbolismus v hudbě. Brno: Nakladatelství JAMU, 2011. ISBN 978-80-7460-010-4.

LAMBERT, Philip. The Music of Charles Ives. Londýn: Yale University Press, 2009. ISBN 978-0300105346.

MESSING, Scott. Neoclassicism in Music. Rochester: University of Rochester Press, 1996. ISBN 978-1878822734.

PALMER, Christopher. Impressionism in Music. Londýn: Hutchinson Univ Library, 1980. ISBN 978-0091151416.

SHAPIRO, Robert. Les Six: The French Composers and Their Mentors Jean Cocteau and Erik Satie. Londýn: Peter Owen Publishers, 2011. ISBN 978-0720612936.

Audio

DEBUSSY, Claude. The Complete Works [zvukový záznam na CD]. Paříž: Warner Classics, 2018.

Le Groupe des Six. Selected Works 1915-1945 [zvukový záznam na CD]. Norfolk: LTM Recordings, 2009.

IVES, Charles. A Songbook [zvukový záznam na CD]. Basilej: hat[now]ART, 2017.

PROKOFJEV, Sergej. Symfonie [zvukový záznam na CD]. Praha: Supraphon, 2012.

RAVEL, Maurice. The Complete Edition [zvukový záznam na CD]. Londýn: Decca, 2012.

SATIE, Erik. Gnossiennes – Gymnopédies [zvukový záznam na CD]. Londýn: Philips, 1992.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží pro získání zápočtu odpovídající množství (nejméně 1 pro každý okruh) vlastních kompozičních studií splňujících požadovaná kritéria stylové čistoty a prokáže tak porozumění základním skladebným prvkům daného období a schopnost jejich praktické aplikace.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů