Kompoziční techniky 20. století 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101KTXX1 zápočet 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen analytického vhledu a pochopení plynulého přechodu funkčně tonální harmonie v hudbu dodekafonickou. Ovládá teoreticky i prakticky kompoziční techniky klasické dodekafonie.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět mapuje vývoj kompozičních technik 20. století na základě přístupu k organizaci tónového materiálu, který následně ovlivňuje zacházení i s dalšími hudebními parametry a naopak. K teoretickému uchopení probírané hudby celé uvedené epochy slouží chápání organizace tónových výšek coby střetu melodického/horizontálního a harmonického/vertikálního principu (jejich vzájemné působení, kompenzování, přechody a vlastní dopady i v dalších hudebních rovinách).

Předmět se skládá ze dvou částí: 1) analytická část (přednáška); 2) praktická část (individuální konzultace studií, které studenti vytvořili). Student by si tak měl osvojit probíranou látku jak teoreticky, tak i prakticky. Během čtyř semestrů je sledován vývoj nejprogresivnější větve hudby 20. století, která začíná klasickou dodekafonií (Schönberg, Webern); dále pokračuje rozvojem seriálních principů až k jejich úplnému opuštění u skladatelů po druhé světové válce (Boulez, Nono, Stockhausen, Berio); a nakonec pak přechod ke spektrálním kompozičním technikám a jejich dopadu až do současné doby (Ligeti, Messiaen, Xenakis, Grisey, Murail).

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

COPE, David. Techniques of the Contemporary Composer. Cengage Learning, 1997, ISBN 0-02-864737-8.

JELINEK, Hanns. Uvedení do dodekafonické skladby. 1. vyd. Bratislava Praha: Supraphon, 1967. 194 s. + 5 příl. volně vlož.

Doporučená literatura:

Nové cesty hudby: sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu. Vyd. 1. Praha: Supraphon, 1969. 263 s.

Nové cesty hudby: Sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých názorech na hudbu. Praha, 1964.

SCHÖNBERG, Arnold. Harmonielehre. Vídeň: Universal Edition, 2014, ISBN 9783702400293.

Partitury:

SCHÖNBERG, Arnold. Verklärte Nacht: Sextett: für zwei Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli: Op. 4. [Místo vydání není známé]: Dreililien, [mezi 2000-2015]. 6 hlasů (8, 11, 11, 10, 10, 6 stran). ISBN 978-3-7024-6319-9.

SCHÖNBERG, Arnold. Fünf Orchesterstücke: Opus 16: original version. London: Eulenburg, c1922. 1 partitura (60 s.). ISBN 3-7957-6130-1.

SCHÖNBERG, Arnold. Klavierwerke: Piano Works. Wien: GmbH, [19--]. 1 partitura (58 s.).

WEBERN, Anton. Passacaglia, Op. 1. Vídeň: Universal Edition, 1950. UE 7095.

WEBERN, Anton. Fünf Sätzte für Streichquartett, Op. 5. Vídeň: Universal Edition, 1922, OCLC 254192517.

WEBERN, Anton. Sechs Bagatellen für Streichquartett, Op. 9. Vídeň: Universal Edition, 1952,

OCLC 221937606.

WEBERN, Anton. Sechs Stücke für großes Orchester, Op. 6. Vídeň: Universal Edition, 1961,

OCLC 77862923.

WEBERN, Anton. Fünf Stücke: für Orchester: Op. 10. Wien: Universal Edition, c1923. 1 partitura (14 s.).

WEBERN, Anton. Streichtrio: Op. 20. Wien: Universal Edition, c1927. 1 partitura (20 s.).

WEBERN, Anton. Symphonie für Klarinette, Basklarinette, zwei Hőrner, Harfe, 1. u. 2. Geige, Bratsche und Violoncell, Op. 21. Wien: Universal Edition, c1956. 1 partitura (16 s.).

WEBERN, Anton. Konzert op. 24. London Wien: Universal Edition, c1948. 1 partitura (16 s.).

WEBERN, Anton. Variationen für Klavier Op. 27. Wien: Universal Edition, c1965. 1 partitura (11 s.).

WEBERN, Anton. Streichquartett : Op. 28. Wien: Universal Edition, c1955. 1 partitura (20 s.).

WEBERN, Anton. I. Kantate für Sopran-Solo, gemischten Chor und Orchester op. 29. Wien: Universal Edition, c1957. 1 partitura (40 s.).

WEBERN, Anton. Variationen für Orchester Op. 30. Wien: Universal Edition, c1956. 1 partitura (30 s.).

WEBERN, Anton. II. Kantate: für Sopran - und Bass-Solo, gemischten Chor und Orchester: op. 31. Wien: Universal Edition, c1956. 1 partitura (ix, 52 s.).

Hodnoticí metody a kritéria

Student v průběhu roku vypracuje minimálně 1 kompoziční studii ve stylu klasické dodekafonie. Hlavní důraz je kladen na čistotu a zvládnutí techniky požadovaného stylu.

Požadovaná minimální docházka: 75 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů