Scénická a filmová hudba II. 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SFHI2 zkouška 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zbyněk MATĚJŮ, Michal RATAJ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost doprovodit mluvené slovo vhodnou hudbou, analyzovat filmový klip, vnímat scénickou / audiovizuální polyfonii vyjadřovacích prostředků, ovládat na pokročilé úrovni ansámbl virtuálních nástrojů v kombinaci s paletou akustických zvuků, realizovat kvalitní mix hudby / zvuku v prostředí DAW, orientovat se v základních produkčních vztazích kolektivního díla.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat v prvním nebo druhém roce studia. Vstupním předpokladem je schopnost alespoň základní práce v prostředí DAW (Pro Tools, Logic, Reaper, Live apod.). Alespoň základní znalost virtuálních nástrojů, mikrofonie, orchestrace, harmonie a dalších hudebně teoretických disciplín.

Jedná se o praktické cvičení zaměřené na kompozičně technické aspekty skladatele v oblasti audiovizuální, scénické a rozhlasové tvorby a vlastní realizaci autorské hudby jako doprovodu kolektivního díla.

Tematické okruhy:

Mezi hlavní oblasti rozvíjených dovedností patří

Doporučená nebo povinná literatura

Technologické zabezpečení ve zvukových laboratořích katedry skladby.

Materiály poskytnuté v rámci teamové spolupráce (scénáře, libreta, režijní záměry apod.)

Doporučená literatura:

COX, Christopher - WARNER, Daniel (eds.). Audio culture: Readings in modern music, revised edition. New York London Oxford New Delhi Sydney: Bloomsburry Academic, 2017. 646 stran. ISBN 978-1-5013-1836-8.

CHION, Michel. Audiovision. Columbia University Press 1994, ISBN: 978-0-231-07899-3.

COOKE, Mervyn. Dějiny filmové hudby. Praha: Casablanca Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2011. 567 s. ISBN 978-80-87292-14-3 il.

BORDWELL, David. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2011. 639 s. ISBN 978-80-7331-217-6 il., rejstř. +.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení je uděleno na základě docházky (min. 90 %), pravidelné aktivní práce a kvalitně zpracovaného kompozičního výstupu. Důležitým kritériem je individuální tvůrčí rozvoj studenta.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů