Historické kompoziční studie 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HIKS2 zkouška 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Michal NEJTEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu by měl být student schopen vytvořit zdařilou studii v daném historickém kompozičním stylu. Měl by mít detailní povědomí o zákonitostech hudby konkrétní historické epochy, a to jak po teoretické, tak po praktické stránce. Měl by znát základní autory a jejich díla a být schopen je zařadit do historického kontextu. V neposlední řadě by měl být schopen konkrétní poznatky aplikovat v rámci tvorby vlastní.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je teoretické i praktické seznámení studenta s hudbou jednotlivých období středověké hudby (ars nova s akcentem na tvorbu Guillauma de Machaut, ars subtilior).

Tematické okruhy:

  1. Ars nova (1320–1400)
  2. Ars subtilior (1380–1420)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Knihy

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Supraphon, 1985.

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební kompozice (stručný komplexní pohled z hlediska skladatele). Praha: Supraphon, 1989. ISBN 80-7058-150-6.

Doporučená literatura:

Knihy

APEL, Willi. The Notation of Polyphonic Music, 900-1600, fifth edition, revised, and with commentary. Publications of the Mediaeval Academy of America, no. 38. Cambridge: Mediaeval Academy of America, 1961. ISBN

ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Praha: Ardo, 1998. ISBN 80-7203-098-1.

GLEASON, Harold, BECKER, Warren (1986). Music in the Middle Ages and Renaissance. Music Literature Outlines Series 1. Bloomington: Frangipani Press, 1986. ISBN 0-89917-034-X.

HOPPIN, Richard H. Medieval Music. New York: W. W. Norton & Co., 1978. ISBN 0-393-09090-6.

LEACH, Elizabeth Eva. Guillaume de Machaut (secretary, poet, musician). Londýn: Cornell University Press., 2011. ISBN 978-0-8014-4933-8.

TARUSKIN, Richard. Music from the Earliest Notations to the Sixteenth Century: The Oxford History of Western Music Vol. 1. Oxford Iniversity Press, 2006. ISBN 978-0-19-979604-5.

Audio

Ars Subtilior (Dawn Of The Renaissance) [zvukový záznam na CD]. Arles: Harmonia Mundi, 2005.

BINCHOIS, Gilles. Mon souverain desir [zvukový záznam na CD]. London: Virgin Classics, 1998.

DU FAY, Guillaume. Chant and Motets [zvukový záznam na CD]. Berlin: Deutsche Grammophon, 2007.

de la HALLE, Adam. Le Jeu de Robin et de Marion [zvukový záznam na CD]. Hong Kong: Naxos, 2006.

ENSEMBLE GILLES BINCHOIS. Ecole De Notre Dame de Paris 1163-1245 [zvukový záznam na CD]. Paris: Harmonic Records, 1986.

THE HILLIARD ENSEMBLE. Perotin [zvukový záznam na CD]. München: ECM, 1989.

THE ORLANDO CONSORT. Philippe de Vitry and the Ars Nova: 14th-Century Motets [zvukový záznam na CD]. Oakhurst: Musical Heritage Society, 1991.

MACHAUT, Guillaume de. La Messe Nostre-Dame: L´Amour Courtois [zvukový záznam na CD]. Venezia: Edelweiss Records, 1990.

Web

Medieval Music https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/m/Medieval_music.htm

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží pro získání atestace nejméně jednu vlastní kompoziční studii pro každý tematický okruh. Posuzuje se stylová čistota a technicko kompoziční úroveň vypracovaných studií, dále soustavnost práce a znalost historického kontextu.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů