Notografický seminář

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101NS zápočet 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět formou semináře mapuje problematiku a specifika notace hudby 20. a 21. století.

V rámci semináře studenti skladby předkládají k debatě rovněž vlastní kompozice, ve kterých řeší určitá notační dilemata. Společnou debatou pak dochází k hledání nejvhodnějšího způsobu zápisu. Studenti jsou rovněž vedeni ke specifikům vydávání hudby 20. století, formě korektur náročnějších partitur a tvorbě poznámkového prováděcího aparátu.

Tematické okruhy:

Studenti se aktivně zapojují do debaty a posuzují zvolenou formu notace specifických typů hudby a hudebně-zvukových efektů napříč českou a světovou tvorbou 20. a 21. století. Studenti se rovněž seznámí s odlišnými zápisy totožných zvukově-hudebních prvků a diskutují nad důvody a vhodností použití daných typů notací.

Výsledky učení

Student se po absolvování předmětu orientuje ve specifikách notace hudby 20. a 21. století a dokáže je aplikovat do partitury. Je schopen navrhnout řešení zadaného specifického notačního problému dle všeobecně uznávaných pravidel.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Ediční centrum AMU, 1998. ISBN 80-85883-31-7

READ, Gardner. Music notation : a manual of modern practice. New York: Taplinger Pub. Co, 1979. Print. ISBN 978-0800854539

Doporučená literatura:

GEROU, Tom; LUSK, Linda. Essential dictionary of music notation : the most practical and concise source for music notation. Los Angeles, CA: Alfred Pub, 1996. ISBN 978-0-88284-730-6

HEUSSENSTAMM, George: The Norton Manual of Music Notation, New York: W. W. Norton & Company, 1987. ISBN 978-0393955262

Manuály programů Finale, Sibelius a Dorico.

Hodnoticí metody a kritéria

Student v průběhu zápočtového testu vysvětlí vybraný příklad notace z tvorby 20. či 21. století a dále navrhne řešení zadaného specifického notačního problému dle všeobecně uznávaných pravidel.

Požadovaná docházka je min. 70%

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2020
Učebna

(Lichenštejnský palác)
DUŠEK J.
09:30–10:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:30–10:15 Jan DUŠEK Učebna
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů