Historické kompoziční studie 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HIKS5 Z 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu zná zásadní díla vrcholného baroka a ovládá stylové kompoziční principy. Je schopen samostatně vytvořit studie odpovídající jednotlivým okruhům a aplikuje patřičné znalosti pro dosažení stylové čistoty a hudební přesvědčivosti v rámci daného stylu.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výuka předmětu zahrnuje část poslechovo-analytickou a část praktickou. V rámci první je student seznámen se zásadními díly vrcholného baroka (především J. S. Bach) a prostřednictvím analýz jsou mu vysvětleny základní kompoziční principy daných formálních typů. Pozornost je věnována především harmonické struktuře celku, vedení hlasů, melodickým tónům, figuracím a formálnímu rozvržení. V části praktické pak student aplikuje získané znalosti ve vlastních kompozičních studiích jednotlivých okruhů.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Supraphon, 1985.

KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10. upr. vyd., v Editio Bärenreiter Praha vyd. 1. Praha: Bärenreiter, 2006. 178 s. ISBN 80-86385-14-0

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2., opr. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2011. 297 s. ISBN 978-80-7331-199-5

Partitury:

BACH, Johann Sebastian. 8 Kleine Präludien und Fugen, BWV 553-560

BACH, Johann Sebastian. Chorální předehry, BWV 651-668, BWV 690-713

BACH, Johann Sebastian. Das Wohltemperierte Klavier. BWV 846-893

MARCELLO, Benedetto. 6 cellových sonát, op. 1 (verze bez i s vypracovaným generálbasem)

VIVALDI, Antonio. Instrumentální koncerty a sonáty (především volné věty – ariosa)

Doporučená literatura:

BROWN, Matthew. Explaining tonality: Schenkerian theory and beyond. Rochester: University of Rochester Press, c2005. xix, 293 s. ISBN 1-58046-160-3

DONINGTON, Robert. The Interpretation of Early Music: new revised edition. [1st] ed., New rev. ed. London: Faber & Faber, [1990]. 768 s. ISBN 0-571-15040-3.

FORTE, Allen. Introduction to Schenkerian analysis. London New York: Norton & Company, 1982. 397 s. ISBN 0-393-95192-8

INDY, Vincent d'. Cours de Composition Musicale. premier livre. Paris: Durand & Fils, [19..]. 228 s.

KURTH, Ernst. Grundlagen des linearen Kontrapunkts : Bachs melodische Polyphonie. Berlin: Max Hesses, 1917. ix, 532 s.

PANKHURST, Tom. SchenkerGUIDE: a brief handbook and website for Schenkerian analysis. London New York: Routledge, c2008. xiv, 254 s. ISBN 0-415-97398-8

TYMOCZKO, Dmitri. A Geometry of music: harmony and counterpoint in the extended common practice. New York: Oxford university press, 2011. xviii, 450 s. ISBN 978-0-19-533667-2

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží pro získání zápočtu odpovídající množství (nejméně 1 pro každý okruh) vlastních kompozičních studií splňující požadovaná kritéria stylové čistoty a prokáže tak porozumění základním skladebným prvkům daného období a schopnost jejich praktické aplikace.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů