Historické kompoziční studie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HIKS4 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen samostatně vytvořit tří- a čtyřhlasé skladby ve stylu renesanční, především palestrinovské a lassovské, vokální polyfonie – ricercary a moteta.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je teoretické i praktické seznámení studenta s hudbou renesance, zvl. pak děl na sakrální texty autorů jako G.P. Palestrina a O. di Laaso. Vedle děl na sakrální texty se doporučuje věnovat také formě madrigalu reprezentovaného mistry jako G. da Venosa, L. Marenzio, C. Monteverdi. Díla jsou studována z partitur s poslechem jejich nahrávek spojených s analýzou, aby adept vstřebal styl skladeb uváděné epochy.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

FUX, Johann Joseph. The Study of counterpoint from Johann Joseph Fux’s Gradus ad parnassum. rev. ed. New York London: Norton & Company, c1971. 156 s. ISBN 978-0-393-00277-5 noty.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1985. 323 s. noty.

JEPPESEN, Knud. ,,Contrapoint: The polyphonic vocal style of the 16th Century, Dover Publications; Revised ed. Edition, March 27, 1992. ISBN 048627036X.

Doporučená literatura:

Jako studijní pomůcky slouží Ricercary a Moteta na sakrální texty především G. P. Palestriny, dále děl jako Missa papa Marcelli, Stabat Mater apod. Rovněž Bicinia a Moteta O. di Lasso, G. Frescobaldiho, C. Monteverdiho, L. Marenzia a dalších mistrů tvořících na latinské sakrální texty. Díla je nutné studovat z partitur s možností poslechu.

Vedle sakrální literatury se doporučuje věnovat se také formě madrigalu reprezentovaného mistry jako G. da Venosa, L. Marenzio, C. Monteverdi a další.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží samostatně vypracované skladby v renesančním stylu imitační polyfonie: ricercary a moteta ve tří- a čtyř- hlasu na latinské texty. Posuzuje se stylová čistota a technicko kompoziční úroveň vypracovaných studií, dále soustavnost práce a znalost historického kontextu.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů