Základy audiovizuální techniky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101ZAT2 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Dvousemestrální kurz, jehož cílem je získání základních dovedností v oblasti audiovizuálních technologií.

Výuka je orientovaná především prakticky na prostředí současných hudebních technologií. Studenti jsou formou přednášky, ale i praktických cvičení seznamováni se základní orientací ve studiovém prostředí.

Tematické okruhy:

Důraz je kladen převážně na bezpečnou orientaci v technologiích pro záznam a zpracování zvuku, v systémech zvukové reprodukce a s využíváním zvukové techniky a studia jako nástroje z pohledu skladatele. Výuka je dále vedena k seznamování s digitální transformací zvuku, s různými prostředími DAW (především ProTools a Reaper) a s možnostmi digitální komunikace v prostředí hudebních technologií.

Výsledky učení

Bezpečné zvládnutí základní orientace v oblasti audiovizuálních a informačních technologií směřující k současným potřebám skladatele.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Technologické zabezpečení ve zvukových laboratořích katedry skladby.

Doporučená literatura:

AVID. Pro Tools: Reference Guide 2019. Burlington: Avid Technology, Inc., 2019.

FORRÓ, Daniel. MIDI: Komunikace v hudbě. Praha: Grada, 1993.

FORRÓ, Daniel. Počítače a hudba. Praha: Grada, 1994.

FORRÓ, Daniel. Domácí nahrávací studio. Praha: Grada, 1996.

GIBSON, David. The Art of Mixing. Boston: Artistpro, 2005.

RICHARDS, John. DIY and Maker Communities in Electronic Music. In: Collins, N., and Escrivan, R. J. The Cambridge Companion to Electronic Music. Cambridge University Press, 2017, s. 238-257.

Hodnoticí metody a kritéria

Student ústně i prakticky prokáže základní orientaci v oblasti audiovizuálních a informačních technologií, přičemž předpokladem je základní gramotnost v těchto oblastech. V závěru semestru vytvoří drobnou kompoziční studii vycházející z nově nabytých vědomostí a dovedností. Výsledky jeho práce v průběhu semestru odrážejí současné nároky na skladatele, od nějž se očekává schopnost bezpečné orientace ve studiovém prostředí.

Struktura hodnocení:

Docházka 20 %

Aktivní účast v hodinách 30 %

Drobný praktický výstup 10 %

Závěrečný test znalostí: 40 %

Požadována docházka: 90 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů