Seminář skladby 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SSK6 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže popsat své tvůrčí záměry, prezentovat svou tvorbu, aplikovat odbornou terminologii dle dosažených znalostí, fundovaně diskutovat a polemizovat.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

a) znalost kompoziční problematiky na požadované úrovni

b) dostatečná hudebně teoretická výbava

c) odpovídající formulační schopnosti

d) aktivní přehled o dění v soudobé hudební tvorbě

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seminář skladby je hlavní interní platforma pro odbornou komunikaci v rámci katedry. Je však přístupný i pozvaným hostům. Hlavní náplní je prezentace vlastní tvorby studentů, kteří představují své hotové či rozpracované skladby. Výstup se skládá z přednesení vlastního odborně fundovaného komentáře ke skladbě, poslechu nahrávky (i simulované počítačem), výjimečně formou živého provedení, a čtení partitury. Následuje předem připravená oponentura na skladbu, jejímž autorem je rovněž některý student skladby a moderovaná diskuse. Pro potřeby zahraničních studentů může být součástí vystoupení suma podstatných informací o prezentované skladbě v angličtině.

Další cíle semináře jsou:

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury a nahrávky diskutovaných skladeb

Materiály poskytnuté pozvanými hosty

Texty oponentur

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se účast v semináři, kvalita výstupů, diskusních příspěvků a aktivita v diskusi.

Povinné je minimálně 1 samostatné vystoupení během semestru – zpravidla prezentace vlastní tvorby. Za splněnou povinnost se považuje i prezentace jiného relevantního tématu (např. zajímavé zahraniční skladby).

Povinná účast: 70 %

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů