Základy notografie

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101ZNOT zápočet 1 česky zimní

Garant předmětu

Luboš MRKVIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Luboš MRKVIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá po absolvování předmětu základní pravidla pro tradiční notaci a dokáže vytvořit všeobecně vydavatelskými domy akceptovatelnou partituru. Umí prakticky aplikovat ediční grafické zadání a ovládá odbornou terminologii.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět se zabývá základy edičního zpracování notových materiálů a pravidel, která se postupně upevnila a jsou všeobecně považována za platná. Student je seznámen s jednotlivými prvky notace a jejich správným provedením. V praxi jsou tato pravidla se studenty řešena v současných notačních programech, které KS využívá. Studenti jsou upozorňováni na překážky a odlišnosti, kterými jednotlivé programy ze své podstaty disponují, a rovněž na to, jak takové situace řešit.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MAREK, Josef. Úvod do notografie. Praha: HAMU (Centrum základního výzkumu), 2008.

ZELINGER, Ivo. Notografie. Praha: Supraphon, 1986.

Doporučená literatura:

GEROU, Tom; LUSK, Linda. Essential dictionary of music notation : the most practical and concise source for music notation. Los Angeles, CA: Alfred Pub, 1996. ISBN 978-0-88284-730-6

Manuály programů Finale, Sibelius a Dorico.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Ediční centrum AMU, 1998. ISBN 80-85883-31-7

HEUSSENSTAMM, George: The Norton Manual of Music Notation, New York: W. W. Norton & Company, 1987. ISBN 978-0393955262

READ, Gardner. Music notation : a manual of modern practice. New York: Taplinger Pub. Co, 1979. Print. ISBN 978-0800854539

Hodnoticí metody a kritéria

Student v průběhu zápočtového testu převede fragment rukopisné partitury do podoby počítačové notace dle předloženého edičního grafického zadání, čímž prokáže znalost základních notografických pravidel a schopnost aplikovat předložené ediční zásady a vytvořit notografický výstup odpovídající zadání. Zápočet je udělen studentovi po splnění úkolu s minimálním množstvím chyb a nedostatků.

Požadovaná docházka je min. 70 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2020
Učebna

(Lichenštejnský palác)
DUŠEK J.
09:15–10:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:15–10:00 Jan DUŠEK Učebna
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů