Scénická a filmová hudba I. 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SFIH1 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin KLUSÁK, Michal RATAJ

Obsah

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat ve druhém nebo třetím roce studia. Základní povaha předmětu je interdisciplinární, spočívající v praktické spolupráci s dalšími tvůrčími profesemi v poli mezi hudbou, filmem, divadlem, pohybovými uměními a jejich vzájemnými přesahy.

Cílem předmětu je uvedení do interdisciplinárního pole mezi hudbou, filmem, divadlem, pohybovými uměními a jejich vzájemnými přesahy, v nichž se hudební skladatel stává partnerem tvůrců řady dalších profesí.

Tematické okruhy:

Obsah předmětu tematizuje především

Výsledky učení

Student se orientuje v interdisciplinárním poli mezi hudbou, filmem, divadlem, pohybovými uměními a jejich vzájemnými přesahy. Dokáže realizovat profesionální dílo v partnerské interdisciplinární spolupráci.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Základy audiovizuální techniky 1, Základy audiovizuální techniky 2

Literatura

Technologické zabezpečení ve zvukových laboratořích katedry skladby.

Materiály poskytnuté v rámci teamové spolupráce (scénáře, libreta, režijní záměry apod.)

Doporučená literatura:

COX, Christopher - WARNER, Daniel (eds.). Audio culture: Readings in modern music, revised edition. New York London Oxford New Delhi Sydney: Bloomsburry Academic, 2017. 646 stran. ISBN 978-1-5013-1836-8.

CHION, Michel: Audiovision. Columbia University Press 1994, ISBN: 978-0-231-07899-3.

COOKE, Mervyn. Dějiny filmové hudby. Praha: Casablanca Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2011. 567 s. ISBN 978-80-87292-14-3 il.

BORDWELL, David. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2011. 639 s. ISBN 978-80-7331-217-6 il., rejstř. +.

Hodnoticí metody a kritéria

Za splnění povinností je považováno dokončení dílčí části spolupráce na teamovém díle spočívající v odevzdání jeho hudební části a schválení pedagogem ve spolupráci s režisérem / producentem celého díla. Nároky na kvalitu práce vycházejí z množství znalostí a dovedností nabytých předchozím studiem, přesto mají výsledky odrážet současné nároky na skladatele a naplňovat vysoké standardy interdisciplinární spolupráce.

Požadovaná docházka: min. 90 %

Poznámka

není

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 1022
Učebna KS 1022 Gotická věž

(Lichenštejnský palác)
KLUSÁK M.
10:00–13:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:00–13:00 Martin KLUSÁK Učebna KS 1022 Gotická věž
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů