Zjednodušený studijní plán Skladba (Bc) - od 2022/23

Katedra skladby

Studijní program: Skladba

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108DHB1 Dějiny hudby 1 Z 3
101HIKS1 Historické kompoziční studie 1 Z 3
101INI1 Instrumentace I. 1 Z 3
101SSK1 Seminář skladby 1 Z 2
101SKLA1 Skladba 1 Z 5
186STS1 Studium skladeb 1 Z 3
186TS1 Teorie skladby 1 Z 2
101ZAT1 Základy audiovizuální techniky 1 Z 1
101ZNOT Základy notografie Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Skladba (Bc) - povinně volitelné předměty B
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Skladba (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108DHB2 Dějiny hudby 2 ZK 3
186ETM1 Etnomuzikologie 1 Z 1
101HIKS2 Historické kompoziční studie 2 ZK 3
101INI2 Instrumentace I. 2 ZK 3
101SSK2 Seminář skladby 2 Z 2
101SKLA2 Skladba 2 ZK 5
186STS2 Studium skladeb 2 ZK 3
186TS2 Teorie skladby 2 ZK 2
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky ZK 2
101ZAT2 Základy audiovizuální techniky 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Skladba (Bc) - povinně volitelné předměty B
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Skladba (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB3 Dějiny hudby 3 Z 3
186ETM2 Etnomuzikologie 2 Z 1
101HIKS3 Historické kompoziční studie 3 Z 3
101INI3 Instrumentace I. 3 Z 3
101KTXX1 Kompoziční techniky 20. století 1 Z 3
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
101SSK3 Seminář skladby 3 Z 2
101SKLA3 Skladba 3 Z 5
186STS3 Studium skladeb 3 Z 3
186TS3 Teorie skladby 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DAAU1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění I. 1 Z 2
101PEAH1 Kompoziční praxe EA hudby 1 Z 3
101SFIH1 Scénická a filmová hudba I. 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Skladba (Bc) - povinně volitelné předměty B
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Skladba (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB4 Dějiny hudby 4 ZK 3
186ETM3 Etnomuzikologie 3 ZK 1
101HIKS4 Historické kompoziční studie 4 ZK 3
101INI4 Instrumentace I. 4 ZK 3
101KTXX2 Kompoziční techniky 20. století 2 ZK 3
101SSK4 Seminář skladby 4 Z 2
101SKLA4 Skladba 4 ZK 5
186STS4 Studium skladeb 4 ZK 3
186TS4 Teorie skladby 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DAAU2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění I. 2 ZK 2
101PEAH2 Kompoziční praxe EA hudby 2 ZK 3
101SFIH2 Scénická a filmová hudba I. 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Skladba (Bc) - povinně volitelné předměty B
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Skladba (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHB5 Dějiny hudby 5 ZK 3
101DIS1 Diplomní seminář I. 1 Z 2
101HIKS5 Historické kompoziční studie 5 Z 3
108HUES1 Hudební estetika 1 Z 2
101KTXX3 Kompoziční techniky 20. století 3 Z 3
101SSK5 Seminář skladby 5 Z 2
101SKLA5 Skladba 5 Z 10
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DAAU1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění I. 1 Z 2
101PEAH1 Kompoziční praxe EA hudby 1 Z 3
101SFIH1 Scénická a filmová hudba I. 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Skladba (Bc) - povinně volitelné předměty B
výběr ze skupiny Skladba (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHN Dějiny hudby po roce 1950 ZK 2
101DIS2 Diplomní seminář I. 2 Z 2
101HIKS6 Historické kompoziční studie 6 ZK 3
108HUES2 Hudební estetika 2 ZK 2
101KTXX4 Kompoziční techniky 20. století 4 ZK 3
101SSK6 Seminář skladby 6 Z 2
101SKLA6 Skladba 6 Z 10
Kreditů z povinných předmětů 24
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DAAU2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění I. 2 ZK 2
101PEAH2 Kompoziční praxe EA hudby 2 ZK 3
101SFIH2 Scénická a filmová hudba I. 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Skladba (Bc) - povinně volitelné předměty B
výběr ze skupiny Skladba (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60