Studium skladeb 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186STS2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Miroslav PUDLÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Obsah

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů klasicismu. Orientace v orchestrální partituře. Zaměření na formu a tektonický průběh skladby. Porovnávání barokní a klasicistní instrumentace, vliv stoupající virtuozity interpretů na hudební formy. V rámci diskusí a zpětné vazby zdokonalovat sdělnost vizualizací analýz.

Tematické okruhy:

●klasické formy a jejich vývoj

●instrumentace, detaily

●orchestrální sazba

●orientace v partituře

●formální schema a tektonický průběh skladby

●koncertní princip v baroku a v klasicismu

●vizualizace analýz - analýza složek a jejich syntéza

Výsledky učení

Student se orientuje v orchestrální partituře, rozlišuje stylové prvky. Dokáže vyhodnotit i složitější odchylky od základních forem, identifikuje velké díly v rozsáhlejších skladbách. Přistupuje k analýze tvůrčím způsobem, dokáže rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb. Dokáže svá pozorování vizualizovat a obhájit v diskusi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava: Hudobné centrum, 2005. 493 stran. ISBN 80-88884-68-3.

Notové a zvukové materiály ke studovaným skladbám.

Doporučená literatura:

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.

KRESÁNEK, Jozef. Tektonika. 1. Bratislava: ASCO Art & Science, 1994. ISBN 80-901416-7-6.

LARUE, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis, a companion text. Michigan: Harmonie Park Press, 2011. ISBN 0-89990-156-5

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2.oprav. a rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2011. Hudební pedagogika. ISBN 978-80-7331-199-5.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na hodinách

Předmětem zkoušky je obhajoba písemné verze samostatné analýzy se zapracovanými opravami, jež vyplynuly z diskuse při prezentaci (60 % výsledné známky).

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
PUDLÁK M.
09:30–11:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 09:30–11:00 Miroslav PUDLÁK Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů