Studium skladeb 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186STS2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Těžiště výuky předmětu spočívá ve studiu a rozboru vybraných skladeb po rozšířenou tonalitu. Zaměření na práci s partiturou.

Forma studia

demostrace na mistrovských partiturách

Předpoklady a další požadavky

Orientace v partituře.

Obsah kurzu

Konkrétní rozpis učiva vychází ze zadaných seminárních úkolů jednotlivých posluchačů. Každý posluchač je povinen v průběhu semestru nejméně jedenkrát vystoupit s referátem a průběžně se aktivně zúčastňovat diskusí o referátech ostatních účastníků semináře. Na konci roku každý účastník odevzdává seminární práci, dokumentující v písemné podobě výsledky jeho analytické práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Burkhart, Charles. Anthology for musical analysis. New York : Schirmer , c2012.

Filip, M. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava: SHV.

Hůla, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha : Editio Supraphon, 1985.

Janeček, Karel. Melodika. Praha : SNKLHU, 1956.

----------------- Hudební formy. Praha : SNKLHU, 1955.

----------------- Tektonika. Praha : Supraphon, 1968.

Laitz, Steven G. The Complete Musician: An Integrated Approach to Tonal Theory, Analysis, and Listening. New York: Oxford University Press, 2008.

1965.

LaRue, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis, a companion text. Michigan : Harmonie Park Press , c2011.

Owen, Harold. Modal and tonal counterpoint : from Josquin to Stravinsky. New York : Schirmer , c1992.

Rosen, Charles. Sonata Forms. New York-London: W.W.Norton, 1988. ISBN 0-393-30219-9

Thakar, Markand. Kontrapunkt : základy hudební interpretace. Praha : NAMU, 2012.

Tichý, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha : HAMU, 1994.

Štědroň, Miloš. Základy polymelodiky (12 analýz). Brno, Masarykova univerzita, 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích, vypracování a prezentace semestrální práce, kterou student přednese na semináři.

Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích a ze 40% z vyhodnocení přednesené seminární práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
BEZDĚK J.
12:00–13:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 12:00–13:30 Jiří BEZDĚK Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů