Studium skladeb 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186STS4 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů 1. poloviny 20. století. Důraz je kladen na rozlišování kompozičních metod a opouštění tonality. Rozebírány jsou skladby atonální, impresionistické, expresionistické i dodekafonní. Podstatné je pochopení organismu skladby.

Tematické okruhy:

●symetrické tvary

●atonalita, dodekafonie

●impresionismus, expresionismus

●moderní ansámblová seskupení

●emancipace bicích nástrojů

●rozšířené techniky hry a jejich notace

Výsledky učení

Student přistupuje k analýze tvůrčím způsobem, dokáže rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb. Vychází z materiálu skladby a podle něj volí analytické prostředky. Dokáže svá pozorování stručně shrnout, vizualizovat a obhájit v diskusi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. 1. Praha: Československé akademie věd, 1965.

RISINGER, Karel. Nauka o harmonii XX. století. Praha: Editio Supraphon, 1978.

RISINGER, Karel. Nauka o hudební tektonice 20. století: 1. díl. 1. Praha: NAMU, 1998. ISBN 80-85883-34-1.

Notové a zvukové materiály ke studovaným skladbám.

Doporučená literatura:

LARUE, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis, a companion text. Michigan: Harmonie Park Press, 2011. ISBN 0-89990-156-5.

PEARSALL, Edward. Twentieth-century music theory and practice. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0-415-88895-0.

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century: an anthology. New Jersey: Schirmer, 1986.

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century: style and structure. New Jersey: Schirmer, 1996. ISBN 0028723929.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmětem zkoušky je obhajoba písemné verze samostatné analýzy se zapracovanými opravami, jež vyplynuly z diskuse při prezentaci (60 % výsledné známky).

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
10:30–12:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů