Tisk studijního plánu

Studijní plán Skladba (Bc) - od 2022/23 – 3. ročník

Studijní program: Skladba
Katedra skladby
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Skladba
 
101SKLA5 Z 10 3CT 101SKLA6 Z 10 3CT
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dějiny a analýza novodobých akustických umění I. 101DAAU1 Z 2 2PT Předmět není vypsán 101DAAU2 ZK 2 2PT Zapsat
Dějiny hudby po roce 1950 108DHN ZK 2 2PT
Dějiny hudby
 
108DHB5 ZK 3 2PT
Diplomní seminář I.
 
101DIS1 Z 2 1ST 101DIS2 Z 2 1ST
Historické kompoziční studie
 
101HIKS5 Z 3 1PT+1CT 101HIKS6 ZK 3 1PT+1CT
Hudební estetika
 
108HUES1 Z 2 1PT+1ST 108HUES2 ZK 2 1PT+1ST
Kompoziční praxe EA hudby
 
101PEAH1 Z 3 2CT Předmět není vypsán 101PEAH2 ZK 3 2CT Předmět není vypsán
Kompoziční techniky 20. století
 
101KTXX3 Z 3 2PT+1CT 101KTXX4 ZK 3 2PT+1CT
Scénická a filmová hudba I.
 
101SFIH1 Z 2 2CT Předmět není vypsán 101SFIH2 ZK 2 2CT Předmět není vypsán
Seminář skladby 101SSK5 Z 2 2ST 101SSK6 Z 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 15 14
Povinně volitelné předměty
Skladba (Bc) - povinně volitelné předměty B V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 7 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Skladba (Bc) volitelné předměty - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Skladba - pedagogické minimum [101SKLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář skladby 1 (101SSK1) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 2 (101SSK2) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 3 (101SSK3) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 5 (101SSK5) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 4 (101SSK4) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 6 (101SSK6) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace I. 1 (101INI1) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace I. 2 (101INI2) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace I. 3 (101INI3) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace I. 4 (101INI4) PZ Absolventským výkonem
Základy notografie (101ZNOT) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář I. 1 (101DIS1) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář I. 2 (101DIS2) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční praxe EA hudby 1 (101PEAH1) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční praxe EA hudby 2 (101PEAH2) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční techniky 20. století 1 (101KTXX1) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční techniky 20. století 2 (101KTXX2) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční techniky 20. století 3 (101KTXX3) PZ Absolventským výkonem
Kompoziční techniky 20. století 4 (101KTXX4) PZ Absolventským výkonem
Skladba 1 (101SKLA1) PZ Absolventským výkonem
Skladba 2 (101SKLA2) PZ Absolventským výkonem
Skladba 3 (101SKLA3) PZ Absolventským výkonem
Skladba 4 (101SKLA4) PZ Absolventským výkonem
Skladba 5 (101SKLA5) PZ Absolventským výkonem
Skladba 6 (101SKLA6) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář I. 1 (101DIS1) PZ Teoretická ústní zkouška (S101TUZ)
Diplomní seminář I. 2 (101DIS2) PZ
Skladba 1 (101SKLA1) PZ
Skladba 2 (101SKLA2) PZ
Skladba 3 (101SKLA3) PZ
Skladba 4 (101SKLA4) PZ
Skladba 5 (101SKLA5) PZ
Skladba 6 (101SKLA6) PZ
Teorie skladby 1 (186TS1) ZT
Teorie skladby 2 (186TS2) ZT
Teorie skladby 3 (186TS3) ZT
Teorie skladby 4 (186TS4) ZT