Historické kompoziční studie 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HIKS6 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu zná zásadní instrumentálně-polyfonní díla vrcholného baroka a ovládá stylové kompoziční principy. Je schopen samostatné analýzy jednoduchých i komplikovanějších fug a vytváří vlastní studie odpovídající jednotlivým okruhům při udržení stylové čistoty a hudební přesvědčivosti v rámci daného stylu.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výuka předmětu zahrnuje část poslechovo-analytickou a část praktickou. V rámci první je student seznámen se zásadními instrumentálně-polyfonními díly vrcholného baroka (především J. S. Bach) a prostřednictvím analýz jsou mu vysvětleny základní kompoziční principy daných formálních typů. Pozornost je věnována především polyfonní práci v rámci instrumentálního bachovského imitačního kontrapunktu od jednoduchých polyfonních forem (invence, sinfonie) po komplikovanější (fugy). V části praktické pak aplikuje získané znalosti ve vlastních kompozičních studiích jednotlivých okruhů.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Supraphon, 1985.

KOHOUTEK, Ctirad. Hudební kompozice : Stručný komplexní pohled z hlediska skladatele. Praha: Supraphon, 1989. 519 s. ISBN 80-7058-150-6 (Váz.) obr., tb., schémata, noty.

Partitury:

BACH, Johann Sebastian. Kunst der Fuge : Art of fugue : BWV 1080. London: Eulenburg, 1976. 1 partitura (XLVI, 138 s.).

BACH, Johann Sebastian. 2hlasné invencie a 3hlasné sinfonie : piano: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

BACH, Johann Sebastian. Passacaglia a fuga c moll BWV 582 : pro varhany.

BACH, Johann Sebastian. Klavierwerke : Das Wohltemperierte Klavier. Wien Leipzig: Peters Universal Edition, [19--]. 2 přívazky (63, 119 s.).

Doporučená literatura:

DONINGTON, Robert. The interpretation of early music : new version. [4. vyd.]. London: Faber & Faber. 766 s. ISBN 0-571-04789-0 (váz.) not. ukázky.

GOLDBACH, Stanislav. Nauka o kontrapunktu a polyfonních formách I. Brno: Stanislav Goldbach, 1938. 103 stran noty.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. díl II, Instrumentální polyfonie. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 387 s.

INDY, Vincent d'. Cours de Composition Musicale. premier livre. Paris: Durand & Fils, [19..]. 228 s.

JADASSOHN, Salomon. Die Lehre vom Canon und von der Fuge 205 s. + 43 s. přílohy.

JADASSOHN, Salomon. Lehrbuch des einfachen, doppelten, drei-und vierfachen Kontrapunkts 131 s.

KURTH, Ernst. Grundlagen des linearen Kontrapunkts : Bachs melodische Polyphonie. Berlin: Max Hesses, 1917. ix, 532 s.

OWEN, Harold. Modal and tonal counterpoint : from Josquin to Stravinsky. New York: Schirmer, c1992. ix, 389 s. ISBN 978-0-02-872145-3

PISTON, Walter. Counterpoint. New York: Norton & Company, c1947. 235 s. ISBN 0-393-09728-5

PROUT, Ebenezer. Analysis of J.S. Bach's Forty-Eight Fugues (Das Wohltemperierte Clavier). London.

RIEMANN, Hugo. Lehrbuch des einfachen, doppelten und imitierenden Kontrapukts. 4.-6. Aufl. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1921. 272 s.

SCHENKER, Heinrich. New musical theories and fantasies. Vol. II, Counterpoint. London New York: Schirmer, c1987. xxxii, 361 s. ISBN 0-9678099-1-6

ŠÍN, Otakar. Nauka o kontrapunktu, imitaci a fuze. 2. vyd. Praha: Urbánek a synové, 1945. 197 s.

TYMOCZKO, Dmitri. A Geometry of music: harmony and counterpoint in the extended common practice. New York: Oxford university press, 2011. xviii, 450 s. ISBN 978-0-19-533667-2

WALKER, Paul Mark. Theories of fugue from the age of Josquin to the age of Bach. Rochester: University of Rochester, 2000. 485 s. ISBN 978-1-58046-150-4

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží nejméně jednu vlastní kompoziční studii ke každému tematickému okruhu, a prokáže tak porozumění základním skladebným prvkům daného období a schopnost jejich praktické aplikace. Posuzuje se stylová čistota a technicko kompoziční úroveň vypracovaných studií, dále soustavnost práce a znalost historického kontextu.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů