Seminář skladby 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SSK3 Z 2 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

a)Prezentace vlastní tvorby studentů

b)Diskuse o prezentovaných dílech

c)Předávání informací o aktualitách oboru a diskusní hodnocení událostí

d)Vystoupení a prezentace tvorby hostů

e)Diskuse o otázkách techniky, estetiky a dalších aspektech hudební tvorby

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza partitur skladeb studentů

Předpoklady a další požadavky

a) znalost kompoziční problematiky na požadované úrovni

b) dostatečná hudebně teoretická výbava

c) odpovídající formulační schopnosti

d) aktivní přehled o dění v soudobé hudební tvorbě

Obsah kurzu

Nedílná kolektivní složka hlavního oboru. Prezentace skladeb studentů, tříbení názorů na smysl a poslání tvorby, na aktuální trendy a na problémy techniky tvorby. Rozvoj samostatného myšlení mladých skladatelů, analytických schopností i schopnosti kvalifikované diskuse. Hodnotí se účast v semináři, kvalita výstupů i aktivita v diskusi.

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury a nahrávky diskutovaných skladeb

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se účast v semináři, kvalita výstupů i aktivita v diskusi.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů