Dějiny a analýza novodobých akustických umění I. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DAAU1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost analytického pohledu na tvorbu ostatních autorů, porozumění teoretickým textů a aplikace získaných poznatků do oblasti vlastní tvůrčí praxe.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat ve druhém nebo třetím roce studia. Cílem je seznámení studentů s aktuálními trendy a koncepty v oblasti akustických umění jak na úrovni tvůrčí, tak estetické, filozofické a intermediální. Formou analýzy se seznamují s klíčovými díly z oblasti elektroakustické hudby a intermediální tvorby posledních dekád, studiem textů pronikají do reflexe diskursů na poli hudby a technologií.

Tematické okruhy:

Struktura konkrétních děl a analyzovaných textů se proměňuje každý akademický rok, s konkrétním sylabem jsou studenti seznámení nejpozději na první hodině nového semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Analyzovaná díla v konkrétním semestru a texty, které se k nim váží.

Doporučená literatura:

COX, Christopher - WARNER, Daniel (eds.). Audio culture: Readings in modern music, revised edition. New York London Oxford New Delhi Sydney: Bloomsburry Academic, 2017. 646 stran. ISBN 978-1-5013-1836-8.

CAGE, John. Silence : přednášky a texty. Praha: Erste Stiftung, 2010. 279 s. ISBN 978-80-87259-07-8.

The Cambridge companion to electronic music. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2007. xxi, 287 s. ISBN 978-0-521-68865-9.

OLIVEROS, Pauline. Deep Listening: A Composer’s Sound Practise. iUniverse, Inc., Lincoln 2005.

RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty. 1. vyd. Praha: KANT, 2007. 160 s. ISBN 978-80-86970-31-8 (brož.).

SCHAFER, Raymond Murray. The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world. Vermont Rochester: Destiny Books, 1994. 301 s. il. ISBN 0-89281-455-1.

Sonic thinking: A media philosophical approach. New York: Bloomsbury Academic, 2017. xvii, 303 stran. ISBN 978-1-5013-4397-1

TRUAX, Barry. Acoustic Communication. Ablex Publishing. Westport 2001. ISBN 978-15-6750-536-8.

RATAJ, Michal (ed.). Zvukem do hlavy: Sondy do současné audiokultury. Praha: NAMU, 2012. 175 s. ISBN 978-80-7331-229-9 il.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělován za aktivní účast, schopnost diskuse a připravenost z týdne na týden.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů