Instrumentace I. 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101INI2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Slavomír HOŘÍNKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

zvládnutí základních pravidel instrumentace a orchestrace menšího tělesa (komorního orchestru)

a) využití praktických a teoretických poznatků o hud. nástrojích v instrumentaci jednodušší skladby pro komorní orchestr nebo soubor

b) doplnění detailních znalostí možností nástrojů

c) analýza partitur z hlediska instrumentace + praktické cvičení

Forma studia

skupinová výuka, přednáška - 2 hodiny týdně

Předpoklady a další požadavky

Znalosti na úrovni předchozích semestrů.

Obsah kurzu

a) využití praktických a teoretických poznatků o hud. nástrojích v instrumentaci jednodušší skladby pro komorní orchestr nebo soubor

b) doplnění detailních znalostí možností nástrojů

c) analýza partitur z hlediska instrumentace + praktické cvičení

Doporučená nebo povinná literatura

Rychlík, Jan a kolektiv: Moderní instrumentace. Panton, Praha 1968.

Zich, Jaroslav: Orchestrace a sborová sazba.

Emmert František: Poznámky k instrumentacu I, II, Brno 2001

Partitury analyzovaných děl

Hodnoticí metody a kritéria

zkouška na základě ročníkových prací - vypracovaných partitur

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů