Kompoziční techniky 20. století 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101KTXX4 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se teoreticky i prakticky orientuje ve spektrálních kompozičních technikách.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět mapuje vývoj kompozičních technik 20. století na základě přístupu k organizaci tónového materiálu, který následně ovlivňuje zacházení i s dalšími hudebními parametry a naopak. K teoretickému uchopení probírané hudby celé uvedené epochy slouží chápání organizace tónových výšek coby střetu melodického/horizontálního a harmonického/vertikálního principu (jejich vzájemné působení, kompenzování, přechody a vlastní dopady i v dalších hudebních rovinách).

Předmět se skládá ze dvou částí: 1) analytická část (přednáška); 2) praktická část (individuální konzultace studií, které studenti vytvořili). Student by si tak měl osvojit probíranou látku jak teoreticky, tak i prakticky. Během čtyř semestrů je sledován vývoj nejprogresivnější větve hudby 20. století, která začíná klasickou dodekafonií (Schönberg, Webern); dále pokračuje rozvojem seriálních principů až k jejich úplnému opuštění u skladatelů po druhé světové válce (Boulez, Nono, Stockhausen, Berio); a nakonec pak přechod ke spektrálním kompozičním technikám a jejich dopadu až do současné doby (Ligeti, Messiaen, Xenakis, Grisey, Murail).

Tematické okruhy:

Spektrální kompoziční techniky, jejich vývoj a následný vliv na hudbu posledních dekád 20. století až dodnes (klasifikace, využití, transformace).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

COPE, David. Techniques of the Contemporary Composer. Cengage Learning, 1997, ISBN 0-02-864737-8.

MRKVIČKA, Luboš. Barva a souzvuk. Praha, TRIGA, s.r.o., 2008, ISBN 978-80-904266-1-0.

Doporučená literatura:

FINEBERG, Joshua: Guide to the Basic Concepts and Techniques of Spectral Music. In Contemporary Music Review, vol. 19, part 2, 2000.

FINEBERG, Joshua: Musical Examples. In Contemporary Music Review, vol. 19. part 2, 2000.

GRISEY, Gérard: Tempus ex Machina: A composer’s reflections on musical time. In Contemporary Music Review, vol. 2, part 1, Harwood Academic Publishers GmbH 1987 (překl. do angličtiny S. Welbourn).

HARVEY, Jonathan: Spectralism. In Contemporary Music Review. Vol. 19, part 3, 2000.

MURAIL, Tristan: La révolution des sons complexes. In Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik. Band XVIII., Schott, Mainz 1980.

ROSE, François: Introduction to the Pitch Organization of French Spectral Music. In Perspectives of New Music, vol. 34, part 2, 1996.

Partitury:

GRISEY, Gérard. Partiels : pour 18 musiciens. Neznámé místo: Ricordi, [mezi 2000 a 2015]. 1 partitura (63 stran).

GRISEY, Gérard: Periodes per sette strumenti. Ricordi, Milano 1974.

GRISEY, Gérard: Prologue pour Alto Solo. Ricordi, Paris 1978.

GRISEY, Gérard. Modulations : pour 33 musiciens. San Giuliano Milanese: Ricordi, c1978. 1 partitura (59 s.).

GRISEY, Gérard: Quatre chants pour franchir le seuil. Ricordi, Paris 1998..

GRISEY, Gérard: Talea. Ricordi, Paris 1986.

GRISEY, Gérard. Tempus ex machina : per sei percussionisti. Neznámé místo: Ricordi, [mezi 1992 a 2015]. 1 partitura (48 stran).

GRISEY, Gérard: Vortex Temporum I, II, III. Ricordi, Paris 1995.

HARVEY, Jonathan: Advaya for Cello, Electronic Keyboard and Electronics. Faber Music Ltd., London 2001.

HUREL, Philippe. Flash-Back : pour orchestre. Paris: Lemoine, [mezi 2001 a 2015]. 1 partitura (69 stran).

HUREL, Philippe. Six miniatures en trompe-l'oeil : pour 15 instruments. Paris: Billaudot, [mezi 1991 a 2015]. 1 partitura (110 stran).

LINDBERG, Magnus: Joy for large ensemble. Wilhelm Hansen, Copenhagen 1990.

MURAIL, Tristan: Désintégrations pour Bande Synthétisée et 17 instruments. Editions Salabert, Paris 1990.

MURAIL, Tristan: Ethers pour flûte et 5 Instruments. Editions Musicales Transatlantiques, Paris 1978.

MURAIL, Tristan: L’esprit des Dunes pour 11 Instruments et Sons de Synthèse. Editions Henri Lemoine, Paris 2001.

MURAIL, Tristan: Le partage des eaux pour grand orchestre. Editions Henri Lemoine, Paris 2001.

MURAIL, Tristan: Mémoire/Erosion pour cor et ensemble instrumental. Editions Musicales Transatlantiques, Paris 1976.

MURAIL, Tristan: Treize couleurs du soleil couchant: pour flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano (Dispositif Électronique ad Libitum). Editions Musicales Transatlantiques, Paris 1979.

Hodnoticí metody a kritéria

Student v průběhu roku vypracuje minimálně 1 kompoziční studii vycházející z probírané látky. Kromě docházky je součástí hodnocení také aktivita na hodinách a při diskuzích.

Požadovaná minimální docházka: 75 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů