Kompoziční techniky 20. století 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101KTXX2 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se teoreticky i prakticky orientuje v poválečných kompozičních technikách odvozených ze seriální hudby a jejich dalších transformací.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět mapuje vývoj kompozičních technik 20. století na základě přístupu k organizaci tónového materiálu, který následně ovlivňuje zacházení i s dalšími hudebními parametry a naopak. K teoretickému uchopení probírané hudby celé uvedené epochy slouží chápání organizace tónových výšek coby střetu melodického/horizontálního a harmonického/vertikálního principu (jejich vzájemné působení, kompenzování, přechody a vlastní dopady i v dalších hudebních rovinách).

Předmět se skládá ze dvou částí: 1) analytická část (přednáška); 2) praktická část (individuální konzultace studií, které studenti vytvořili). Student by si tak měl osvojit probíranou látku jak teoreticky tak i prakticky. Během čtyř semestrů je sledován vývoj nejprogresivnější větve hudby 20. století, která začíná klasickou dodekafonií (Schönberg, Webern); dále pokračuje rozvojem seriálních principů až k jejich úplnému opuštění u skladatelů po druhé světové válce (Boulez, Nono, Stockhausen, Berio); a nakonec pak přechod ke spektrálním kompozičním technikám a jejich dopadu až do současné doby (Ligeti, Messiaen, Xenakis, Grisey, Murail).

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

COPE, David. Techniques of the Contemporary Composer. Cengage Learning, 1997, ISBN 0-02-864737-8.

BOULEZ, Pierre. Musikdenken Heute. Mainz, Schott, 1977, ISBN 3-79-571562-8 (anglický překlad: Boulez on Music Today. Harvard University Press, 1971, ISBN 0-67-408006-8).

Doporučená literatura:

Nové cesty hudby: sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu. Vyd. 1. Praha: Supraphon, 1969. 263 s.

Nové cesty hudby: Sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých názorech na hudbu. Praha, 1964.

STOCKHAUSEN, Karlheinz. Texte zur Musik 1963–1984 (formerly DuMont-Buchverlag,

Köln, since 1991 published by the Stockhausen-Verlag, Kürten, in German).

Partitury:

BOULEZ, Pierre. Douze Notations. Vídeň: Universal Edition, 1985, OCLC 1066157815.

BOULEZ, Pierre. Premiere sonate pour piano. Paris: Amphion, 1951, OCLC 988653080.

BOULEZ, Pierre. 2eme sonate pour piano. Paris: Heugel, 1950. OCLC 1043237897.

BOULEZ, Pierre. Troisième sonate pour piano: formant 3, miroir. Vídeň, Universal Edition, 1963, OCLC 1084877285.

BOULEZ, Pierre. Troisième sonate pour piano formant 2 trope. London: Universal Edition, 1996, OCLC 246189446.

BOULEZ, Pierre. Sonatine pour Flûte et Piano. Amphion Edition Musicales, Paris: 1954, OCLC 924261591.

BOULEZ, Pierre. Structures I pro dva klavíry. Vídeň: Universal Edition, 1955, OCLC 884076403.

BOULEZ, Pierre. Le marteau sans maitre: pour voix d'alto et 6 instruments. London: Universal Edition, c1954. 1 partitura (98 s.).

BOULEZ, Pierre. Pli selon pli. London: Universal Edition (London) Ltd. 1967, OCLC 35729232.

BOULEZ, Pierre. Eclat/Multiples. London: Universal Edition (London) Ltd. 1965, OCLC 884074405.

BOULEZ, Pierre. Messagesquisse pour 7 Violoncelles. Universal Edition (London) Ltd., London 2002, ISBN 3702414835.

BOULEZ, Pierre. Dérive pour six instruments. Universal Edition Ag, Wien: 1984, OCLC 150528570.

BOULEZ, Pierre. Memoriale (...explosante-fixe..., Originel) pour Flûte Solo et Huit Instruments. Universal Edition Ag, Wien 1985, OCLC 1116981821.

BOULEZ, Pierre. Répons pour Six Solistes, Ensemble Instrumental et Dispositif Électroacoustique, Version II/2002, Universal Edition (London) Ltd., London 1981, OCLC 221329198,

STOCKHAUSEN, Karlheinz. Stimmung für 6 Vokalisten: Nr. 24. Wien: Universal Edition, 1969, OCLC 986698816.

NONO, Luigi. No hay caminos hay que caminar - Andrej Tarkowskij: per 7 cori. Milano, Ricordi, 1997, OCLC 54060425.

BERIO, Luciano. Requies per orchestra da camera. Wien: Universal Edition, 1985, OCLC 930551915.

Hodnoticí metody a kritéria

Student v průběhu semestru vypracuje minimálně 1 dodekafonickou studii ve stylu A. Weberna. Hlavní důraz je kladen na čistotu a zvládnutí techniky požadovaného stylu. Kromě docházky je součástí hodnocení také aktivita na hodinách a při diskuzích.

Požadovaná minimální docházka: 75 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů