Kompoziční praxe EA hudby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PEAH1 zápočet 3 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Podstatně rozvinutá schopnost užívat zvukové / hudební studio jako hudební nástroj z pohledu skladatele. Vytvoření kompozice s využitím osvojených znalostí v poli hudby a technologií.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Základy audiovizuální techniky 1, Základy audiovizuální techniky 2

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat ve druhém nebo třetím roce studia. Student se seznámí se základními tvůrčími paradigmaty v oblasti akustických umění (konkrétní hudba, elektronische Musik, ambientní hudba, live electronics, soundscape, radioart ad.) a vytvoří vlastní krátké kompozice vycházející z nově nabytých vědomostí a dovedností.

Tematické okruhy:

Prakticky orientovaná výuka kompozičních dovedností v prostředí současných hudebních technologií je zaměřená především na digitální transformaci zvuku, ovládání virtuálních hudebních nástrojů, základní koncepty interakce hudebníka a technologií a mix zvuku v prostředí DAW. Seznamování s digitální nástroji pro tvarování zvuku slouží k rozvíjení kompoziční představivosti a dovedností v situacích, kdy zdrojem hudebního zvuku není akustický zdroj signálu.

Doporučená nebo povinná literatura

Technologické zabezpečení ve zvukových laboratořích katedry skladby.

Software: AVID Pro Tools , Ableton LIVE, Reaper, Cycling 74 – MAX; Hardware: APPLE MACINTOSH, ARDUINO.

Doporučená literatura:

COX, Christopher - WARNER, Daniel (eds.). Audio culture: reading in modern music. New York / London: Continuum, c2004. xvii, 454 s. ISBN 0-8264-1615-2.

MARGOLIS, M.: Arduino Cookbook. 2. vyd. Sebastopol: O’Reily. 2012.

GIBSON, D.: The Art of Mixing: 2nd Edition, Vallejo: Mix Books, 2005. 344 stran. ISBN 978-1931140454.

SYROVÝ, Václav. Technické základy elektroakustické hudby. 2. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990.

ROADS, Curtis. Composing electronic music: a new aesthetic. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxvii, 480 stran. ISBN 978-0-19-537324-0.

HOLMES, Thom. Electronic and Experimental Music: technology, music, and culture. 4th. New York: Routledge, 2012. xxii, 544s. ISBN 978-0-415-89636-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Za splnění povinností je považováno dokončení alespoň jednoho kompozičního úkolu, který je stanoven na základě diskuse se studentem na počátku semestru. Nároky na kvalitu práce vycházejí z množství znalostí a dovedností nabytých předchozím studiem, přesto mají výsledky odrážet současné nároky na skladatele, od nějž se očekává schopnost bezpečné orientace ve studiovém prostředí. Požadovaná minimální docházka: 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů