Studium skladeb 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186STS1 Z 3 2ST česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK, Miroslav PUDLÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v partituře, správně čte transponující nástroje. Dokáže vyhodnotit melodii, harmonii i formu v rámci tonální hierarchie. Přistupuje k analýze tvůrčím způsobem, dokáží rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb. Dokáže svá pozorování vizualizovat a obhájit v diskusi.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů baroka. Zaměření na homofonní a polyfonní fakturu. Uvedení do práce s partiturou - převaha jednodušší komorní sazby. Exkurzy i do hudby předbarokní.

Tematické okruhy:

●homofonní sazba

●polyfonní sazba

●hlavní barokní formy

●orientace v partituře

●transponující nástroje

●analýza melodie

●souhra harmonie a formy

●melodické a harmonické tóny

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. 1. Vokální polyfonie. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. 2. Instrumentální polyfonie. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965.

JANEČEK, Karel. Melodika. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2.oprav. a rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2011. Hudební pedagogika. ISBN 978-80-7331-199-5.

Notové a zvukové materiály ke studovaným skladbám.

Doporučená literatura:

LARUE, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis, a companion text. Michigan: Harmonie Park Press, 2011. ISBN 0-89990-156-5

KRESÁNEK, Jozef. Tektonika. 1. Bratislava: ASCO Art & Science, 1994. ISBN 80-901416-7-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě průběžné aktivní účasti na hodinách (60 %) a samostatně vypracované ucelené analýzy skladby odpovídající probírané látce (40 %). K ní si student připraví 30minutovou prezentaci: obstará partituru, nahrávku a vytvoří analytický diagram, který předloží k diskusi.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
PUDLÁK M.
10:20–11:50
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:20–11:50 Miroslav PUDLÁK Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů