Studium skladeb 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186STS1 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK, Miroslav PUDLÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Těžiště výuky předmětu spočívá ve studiu a rozboru vybraných skladeb baroka a klasicismu. Repetitorium základních pojmů kontrapunktu, harmonie a hudebních forem.

Forma studia

demostrace na mistrovských partiturách

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se znalost forem, harmonie, kontrapunktu a instrumentace na úrovni absolventů konzervatoře a bezproblémová orientace v partiturách.

Obsah kurzu

Konkrétní rozpis učiva vychází ze zadaných seminárních úkolů jednotlivých posluchačů. Každý posluchač je povinen v průběhu semestru nejméně jedenkrát vystoupit s referátem a průběžně se aktivně zúčastňovat diskusí o referátech ostatních účastníků semináře i o referátech přednesených pedagogem.

Doporučená nebo povinná literatura

Burkhart, Charles. Anthology for musical analysis. New York : Schirmer , c2012.

Filip, M. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. Bratislava: SHV.

Hůla, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha : Editio Supraphon, 1985.

Janeček, Karel. Melodika. Praha : SNKLHU, 1956.

----------------- Hudební formy. Praha : SNKLHU, 1955.

----------------- Tektonika. Praha : Supraphon, 1968.

Laitz, Steven G. The Complete Musician: An Integrated Approach to Tonal Theory, Analysis, and Listening. New York: Oxford University Press, 2008.

1965.

LaRue, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis, a companion text. Michigan : Harmonie Park Press , c2011.

Owen, Harold. Modal and tonal counterpoint : from Josquin to Stravinsky. New York : Schirmer , c1992.

Rosen, Charles. Sonata Forms. New York-London: W.W.Norton, 1988. ISBN 0-393-30219-9

Thakar, Markand. Kontrapunkt : základy hudební interpretace. Praha : NAMU, 2012.

Tichý, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha : HAMU, 1994.

Štědroň, Miloš. Základy polymelodiky (12 analýz). Brno, Masarykova univerzita, 1993.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích, vypracování a prezentace semestrální práce, kterou student přednese na semináři.

Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích a ze 40% z vyhodnocení přednesené seminární práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů