Studium skladeb 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186STS3 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří BEZDĚK, Iva OPLIŠTILOVÁ, Miroslav PUDLÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v orchestrální partituře, rozlišuje stylové prvky, zohledňuje i mimohudební složky. Dokáže vyhodnotit komplexní souhru většího množství hudebních složek. Přistupuje k analýze tvůrčím způsobem, dokáží rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb. Dokáže svá pozorování stručně shrnout, vizualizovat a obhájit v diskusi.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů romantismu. Důraz je kladen na harmonické dění, především terciové vztahy v rozšířené tonalitě a postupný posun hranice mezi konsonancí a disonancí. Probrána je jak klavírní a kvartetní sazba, tak velký orchestr. Zařazeny jsou i skladby programní a písně.

Tematické okruhy:

●rozšířená tonalita

●terciové vztahy v tonálním plánu

●práce s disonancí

●motivicko-tematická práce

●programní hudba a text

●klavírní a kvartetní sazba a jejich vývoj

●velký romantický orchestr

●píseň

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

VOLEK, Jaroslav. Struktura a osobnosti hudby. Praha: Panton, 1988

Notové a zvukové materiály ke studovaným skladbám.

Doporučená literatura:

GRIFFITHS, Paul. The string quartet : a history. New York: Thames and Hudson, 1983.

LARUE, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis, a companion text. Michigan: Harmonie Park Press, 2011. ISBN 0-89990-156-5.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2.oprav. a rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2011. Hudební pedagogika. ISBN 978-80-7331-199-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě průběžné aktivní účasti na hodinách (60 %) a samostatně vypracované ucelené analýzy skladby odpovídající probírané látce (40 %). K ní si student připraví 30minutovou prezentaci: obstará partituru, nahrávku a vytvoří analytický diagram, který předloží k diskusi.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
BEZDĚK J.
13:40–15:10
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:40–15:10 Jiří BEZDĚK Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů