Studium skladeb 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186STS3 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Těžiště výuky předmětu spočívá ve studiu a rozboru vybraných skladeb, reprezentujících hlavní proudy v hudbě první poloviny 20. století.

Forma studia

Náročnější forma semináře analýzy skladeb, určená skladatelům, dirigentům, teoretikům a reždsérům. Na počátku semestru pedagog připraví studentům několik ukázkových rozborů. Během druhé poloviny semestru posluchači samostatně rozebírají vybrané kompozice 1. poloviny 20. století. Zevrubná pozornost se při analýze věnuje užité kompoziční technice a formově tektonickému řešení. Součástí práce v semináři je i srovnávání postupů, zjištěných v různých kategoriích soudobé hudby a u různých skladatelských osobností.

Předmět mohou navštěvovat i studenti interpretačních oborů jako volitelný.

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se znalost forem, harmonie, kontrapunktu a instrumentace na úrovni absolventů konzervatoře a bezproblémová orientace v partiturách. Průběžná aplikace znalostí osvojovaných v předmětu Teorie skladeb 3.

Studenti interpretačních oborů mohou navštěvovat tento předmět až po absolvování povinných Rozborů skladeb 1-4.

Obsah kurzu

Konkrétní rozpis učiva vychází ze zadaných seminárních úkolů jednotlivých posluchačů. Každý posluchač je povinen v průběhu semestru nejméně jedenkrát vystoupit s referátem a průběžně se aktivně zúčastňovat diskusí o referátech ostatních účastníků semináře i o referátech přednesených pedagogem.

Doporučená nebo povinná literatura

de Leeuw, Ton. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam : Amsterdam University Press , 2005.

DeLio, Thomas, Saunders Smith, Stuart. Twentieth-Century Music Scores. Englewood Cliffs,

NY: Prentice Hall, 1989.

Engaging music : essays in music analysis. Ed. Stein, D. Oxford University Press, 2005.

Janeček, Karel. Tektonika. Praha : Supraphon, 1968.

Kofroň, Petr: Třináct analýz - HaH Jinočany, 1993.

Kohoutek, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha : SHV, 1965.

Kostka, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. New Jersey : Prentice Hall, c2006.

Laitz, Steven G. The Complete Musician: An Integrated Approach to Tonal Theory, Analysis, and Listening. New York: Oxford University Press, 2008.

LaRue, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis.

Michigan : Harmonie Park Press, 2011.

Lester, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

London, J. Hearing in Time : Psychological Aspects of Musical Meter. Oxford : Oxford University Press, 2004.

Loudová, Ivana. Moderní notace a její interpretace, Praha : Nakladatelství AMU, 1998.

Nové cesty hudby I. Praha : SHV, 1964.

Nové cesty hudby II. Praha-Bratislava : Supraphon, 1970.

Orchestrace jako proces (kolektiv autorů – katedra skladby HAMU)

Parsch, Arnošt, Piňos, Alois, Šťastný, Jaroslav: Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2005.

Risinger, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha : Panton, 1969.

Simms, Bryan R. Music of the twentieth century : an anthology. Vydáno: New Jersey : Schirmer , 1986

-------------------- Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey : Schirmer , 1996

Tichý, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha : HAMU, 1994.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích, vypracování a prezentace semestrální práce, kterou student přednese na semináři.

Celkové hodnocení se skládá ze 60% z hodnocení aktivity na seminářích a ze 40% z vyhodnocení přednesené seminární práce.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
17:00–18:30
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:00–18:30 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů