Studium skladeb 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186STS3 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů romantismu. Důraz je kladen na harmonické dění, především terciové vztahy v rozšířené tonalitě a postupný posun hranice mezi konsonancí a disonancí. Probrána je jak klavírní a kvartetní sazba, tak velký orchestr. Zařazeny jsou i skladby programní a písně.

Tematické okruhy:

●rozšířená tonalita

●terciové vztahy v tonálním plánu

●práce s disonancí

●motivicko-tematická práce

●programní hudba a text

●klavírní a kvartetní sazba a jejich vývoj

●velký romantický orchestr

●píseň

Výsledky učení

Student se orientuje v orchestrální partituře, rozlišuje stylové prvky, zohledňuje i mimohudební složky. Dokáže vyhodnotit komplexní souhru většího množství hudebních složek. Přistupuje k analýze tvůrčím způsobem, dokáží rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb. Dokáže svá pozorování stručně shrnout, vizualizovat a obhájit v diskusi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

VOLEK, Jaroslav. Struktura a osobnosti hudby. Praha: Panton, 1988

Notové a zvukové materiály ke studovaným skladbám.

Doporučená literatura:

GRIFFITHS, Paul. The string quartet : a history. New York: Thames and Hudson, 1983.

LARUE, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis, a companion text. Michigan: Harmonie Park Press, 2011. ISBN 0-89990-156-5.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2.oprav. a rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2011. Hudební pedagogika. ISBN 978-80-7331-199-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě průběžné aktivní účasti na hodinách (60 %) a samostatně vypracované ucelené analýzy skladby odpovídající probírané látce (40 %). K ní si student připraví 30minutovou prezentaci: obstará partituru, nahrávku a vytvoří analytický diagram, který předloží k diskusi.

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
10:30–12:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů