Pokročilé techniky současné kompozice 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PTSK1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Luboš MRKVIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DOBIÁŠ, Jan Dřízal, Luboš MRKVIČKA

Obsah

Cíl výuky:

Výuka každé lekce je rozložena do dvou částí, kdy první část je zpravidla aktivním analytickým poslechem vybrané partitury a druhá část odbornou diskusí nad zvolenou problematikou a kompozičními studiemi. Výuka je doplněna četbou vybraných textů a jejich následnou interpretací. Předmět si klade za cíl propojovat dosavadní poznatky studentů do širších kontextů a nalézat v nich nové spojitosti, přičemž předmětem analýz jsou především kompozice 2. poloviny 20. století s přesahem do současnosti. Výběr partitur se neomezuje pouze na euro-americkou uměleckou hudbu, ale snaží se o co nejširší kulturně-estetický záběr (např. etnická hudba, účelová hudba, multimédia atd.). Dostatečný prostor je věnován výrazným kompozičním směrům soudobé hudby, které jsou probírány prostřednictvím jednotlivých okruhů.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Rozšíření horizontu znalostí a souvislostí o současné umělecké hudební produkci. Podpoření kriticky vyhraněného, ale nedogmatického úhlu pohledu na nejrůznější typy kompozičního uvažování, včetně přesvědčivé argumentace. Pochopení kulturních kořenů a myšlenkových východisek probíraných kompozičních estetik a znalost jimi užívaných kompozičních technik. Schopnost vlastní tvůrčí aplikace nabytých znalostí.

Předpoklady a další požadavky

základní informační gramotnost, orientace s aktuálních OS

Literatura

Povinná literatura:

METZER, David Joel. Musical modernism at the turn of the twenty-first century. New York: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-51779-9.

GRIFFITS, Paul. Modern music and after. 3rd edition. USA: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0199740505.

Partitury a nahrávky analyzovaných děl.

Doporučená literatura:

CAGE, John. Silence: přednášky a texty. Praha: Tranzit, 2010. Navigace. ISBN 978-80-87259-07-8.

SHENTON, Andrew. The Cambridge companion to Arvo Pärt. New York: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-1-107-00989-9.

BEYER, Anders. The music of Per Nørgård: fourteen interpretative essays. Vermont: Ashgate, c1996. ISBN 978-1859283134.

SCIANNAMEO, Franco a Alessandra Carlotta PELLEGRINI. Music as dream: essays on Giacinto Scelsi. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2013. ISBN 978-0810884243.

HILL, Peter, ed. The Messiaen Companion. Faber & Faber, 1994. ISBN 978-0571170333.

GILMORE, Bob. Claude Vivier: a composer's life. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2014. Eastman studies in music. ISBN 978-1-58046-485-7.

KURTZ, Michael a TRANSLATED BY RICHARD TOOP. Stockhausen: a biography. Paperback ed. London: Faber and Faber, 1994. ISBN 05-711-7146-X.

SCHNITTKE, Alfred, Alexander IVASHKIN a J. D. GOODLIFFE. A Schnittke reader. Bloomington: Indiana University Press, c2002. Russian music studies (Bloomington, Ind.). ISBN 02-533-3818-2.

TAVENER, John a ED. BY BRIAN KEEBLE. The music of silence: a composer's testament. London: Faber and Faber, 1999. ISBN 05-712-0088-5.

WHITTALL, Arnold. Jonathan Harvey. London: Faber and Faber, 1999. ISBN 05-711-9581-4.

HARVEY, Jonathan. In quest of spirit: thoughts on music. Berkeley, Calif.: University of California Press, c1999. Ernest Bloch lectures. ISBN 05-202-1392-0.

POTTER, Keith, Kyle GANN a PWYLL AP SIÔN. The Ashgate research companion to minimalist and postminimalist music. Burlington, VT, USA: Ashgate, 2013. ISBN 978-1409435495.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování minimálně jedné kompoziční studie vycházející z probírané látky. Prezentace vlastní analýzy vybrané kompozice.

Minimální docházka: 75 %.

Webová stránka předmětu

www.cycling74.com

Poznámka

není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2019
Učebna

(Lichenštejnský palác)
DOBIÁŠ J.
14:30–16:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:30–16:00 Jan DOBIÁŠ Učebna
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů