Pokročilé techniky současné kompozice 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PTSK1 Z 3 anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Luboš MRKVIČKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DOBIÁŠ, Jan Dřízal, Luboš MRKVIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozšíření horizontu znalostí a souvislostí o současné umělecké hudební produkci. Podpoření kriticky vyhraněného, ale nedogmatického úhlu pohledu na nejrůznější typy kompozičního uvažování, včetně přesvědčivé argumentace. Pochopení kulturních kořenů a myšlenkových východisek probíraných kompozičních estetik a znalost jimi užívaných kompozičních technik. Schopnost vlastní tvůrčí aplikace nabytých znalostí.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

základní informační gramotnost, orientace s aktuálních OS

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výuka každé lekce je rozložena do dvou částí, kdy první část je zpravidla aktivním analytickým poslechem vybrané partitury a druhá část odbornou diskusí nad zvolenou problematikou a kompozičními studiemi. Výuka je doplněna četbou vybraných textů a jejich následnou interpretací. Předmět si klade za cíl propojovat dosavadní poznatky studentů do širších kontextů a nalézat v nich nové spojitosti, přičemž předmětem analýz jsou především kompozice 2. poloviny 20. století s přesahem do současnosti. Výběr partitur se neomezuje pouze na euro-americkou uměleckou hudbu, ale snaží se o co nejširší kulturně-estetický záběr (např. etnická hudba, účelová hudba, multimédia atd.). Dostatečný prostor je věnován výrazným kompozičním směrům soudobé hudby, které jsou probírány prostřednictvím jednotlivých okruhů.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

METZER, David Joel. Musical modernism at the turn of the twenty-first century. New York: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-51779-9.

GRIFFITS, Paul. Modern music and after. 3rd edition. USA: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0199740505.

Partitury a nahrávky analyzovaných děl.

Doporučená literatura:

CAGE, John. Silence: přednášky a texty. Praha: Tranzit, 2010. Navigace. ISBN 978-80-87259-07-8.

SHENTON, Andrew. The Cambridge companion to Arvo Pärt. New York: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-1-107-00989-9.

BEYER, Anders. The music of Per Nørgård: fourteen interpretative essays. Vermont: Ashgate, c1996. ISBN 978-1859283134.

SCIANNAMEO, Franco a Alessandra Carlotta PELLEGRINI. Music as dream: essays on Giacinto Scelsi. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2013. ISBN 978-0810884243.

HILL, Peter, ed. The Messiaen Companion. Faber & Faber, 1994. ISBN 978-0571170333.

GILMORE, Bob. Claude Vivier: a composer's life. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2014. Eastman studies in music. ISBN 978-1-58046-485-7.

KURTZ, Michael a TRANSLATED BY RICHARD TOOP. Stockhausen: a biography. Paperback ed. London: Faber and Faber, 1994. ISBN 05-711-7146-X.

SCHNITTKE, Alfred, Alexander IVASHKIN a J. D. GOODLIFFE. A Schnittke reader. Bloomington: Indiana University Press, c2002. Russian music studies (Bloomington, Ind.). ISBN 02-533-3818-2.

TAVENER, John a ED. BY BRIAN KEEBLE. The music of silence: a composer's testament. London: Faber and Faber, 1999. ISBN 05-712-0088-5.

WHITTALL, Arnold. Jonathan Harvey. London: Faber and Faber, 1999. ISBN 05-711-9581-4.

HARVEY, Jonathan. In quest of spirit: thoughts on music. Berkeley, Calif.: University of California Press, c1999. Ernest Bloch lectures. ISBN 05-202-1392-0.

POTTER, Keith, Kyle GANN a PWYLL AP SIÔN. The Ashgate research companion to minimalist and postminimalist music. Burlington, VT, USA: Ashgate, 2013. ISBN 978-1409435495.

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování minimálně jedné kompoziční studie vycházející z probírané látky. Prezentace vlastní analýzy vybrané kompozice.

Minimální docházka: 75 %.

Webová stránka předmětu

www.cycling74.com

Poznámka

není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2020
Učebna

(Lichenštejnský palác)
MRKVIČKA L.
Dřízal J.

15:10–16:40
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:10–16:40 Luboš MRKVIČKA
Jan Dřízal
Učebna
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů