Projektový seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PS2 Z 2 14 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen aktivně iniciovat mezioborovou, mezifakultní, či meziuniverzitní spolupráci studentů. Je schopen interdisciplinární diskuze a odpovědnosti za kolektivní výsledek.

Forma studia

dílny

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět lze absolvovat v prvním nebo druhém roce studia.

Projektový seminář je určen k posílení mezioborové, mezifakultní, či meziuniverzitní spolupráce studentů. Vybízí k budování nových kontaktů napříč tvůrčími praxemi i typy umělecké tvorby.

Tematické okruhy:

realizace mezioborové / mezifakultní / meziuniverzitní spolupráce praktického, či teoretického charakteru (kolektivní uměleckého dílo, společný výzkum, konferenční výstup apod.)

Doporučená nebo povinná literatura

Na doporučení zcela individuálně ve vztahu ke konkrétní tvůrčí realizaci.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělována na základě skutečné realizace mezioborové / mezifakultní / meziuniverzitní spolupráce kdykoliv v průběhu celého semestru.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů