Projektový seminář 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PS2 Z 2 blok česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen aktivně iniciovat mezioborovou, mezifakultní, či meziuniverzitní spolupráci studentů. Je schopen interdisciplinární diskuze a odpovědnosti za kolektivní výsledek.

Forma studia

dílny

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět lze absolvovat v prvním nebo druhém roce studia.

Projektový seminář je určen k posílení mezioborové, mezifakultní, či meziuniverzitní spolupráce studentů. Vybízí k budování nových kontaktů napříč tvůrčími praxemi i typy umělecké tvorby.

Tematické okruhy:

realizace mezioborové / mezifakultní / meziuniverzitní spolupráce praktického, či teoretického charakteru (kolektivní uměleckého dílo, společný výzkum, konferenční výstup apod.)

Doporučená nebo povinná literatura

Na doporučení zcela individuálně ve vztahu ke konkrétní tvůrčí realizaci.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělována na základě skutečné realizace mezioborové / mezifakultní / meziuniverzitní spolupráce kdykoliv v průběhu celého semestru.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů