Úvod do programování MAX

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101UMAX Z 1 2T česky zimní i letní

Garant předmětu

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin Klusák, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnosti vytvořit základní algoritmy v oblasti MIDI a real-time-audio, použít kontroléry pro základní interakci, elementární generativní metody, naprogramovat základní metody hudební syntézy.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

Rozšířená znalost práce s počítačem a s operačními systémy.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Max je vizuální programovací prostředí pro specializované potřeby umělců, pedagogů a vědců pracujících se zvukem, vizuálními médii a parametrickými výpočty v interdisciplinárním kontextu. Přesto, že se v případě kurzu jedná zejména o oblast hudební kompozice a performance, získané základy jsou použitelné v široké škále aplikací interdisciplinárních.

Tematické okruhy:

Pomocí kybernetického paradigmatu vstup / výstup / zpětná vazba / transformace se studenti naučí vyvíjet své vlastní hudební nástroje, interaktivní rozhraní a interface, které lze použít v širokém spektru tvůrčích aplikací.

V úvodním kurzu se studenti seznámí především se základním konceptem programovacího prostředí, pochopí základní funkčnost v prostředí MIDI a digitálního audia, vyzkouší si budování jednoduchým interface a realizaci základních implementací v konkrétních tvůrčích situacích.

Předmět je možno absolvovat opakovaně.

Doporučená nebo povinná literatura

PUCKETTE, Miller. The theory and technique of electronic music. New Jersey: World scientific, 2007. xiv, 331 s. ISBN 978-981-270-077-3 bibl., index.

web:

http://cycling74.com

http://msp.ucsd.edu/techniques.htm <2. 1. 2020>

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělen při průměrném hodnocení nad 70 %.

Struktura hodnocení:

aktivní účast v hodinách: 30 %

průběžná příprava: 30 %

vytvoření funkčního algoritmu na základě individuálního zadání: 40 %

Poznámka

Cvičení 2h / týden, pondělí 10:30

Vyučující Martin Klusák

Datum prvního setkání: 11. října

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2020
Učebna

(Lichenštejnský palác)
RATAJ M.
Klusák M.

11:30–13:00
(paralelka 1)
přednáší Martin Klusák
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:00 Michal RATAJ
Martin Klusák
Učebna
Lichenštejnský palác
přednáší Martin Klusák paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů