Improvizace a performance

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101IMPE ZK 2 15 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 39 až 49 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Slavomír HOŘÍNKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Slavomír HOŘÍNKA, Michal NEJTEK, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost analytického pohledu a bezpečné orientace v oblasti improvizačních a performativních umění, porozumění a aplikace získaných poznatků do oblasti vlastní tvůrčí sólové i kolektivní praxe.

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

Student, který si předmět zapíše, bude iniciovat vznik mezioborového projektu na půdě fakulty, a/nebo se v takovém projektu zapojí. V případě studentů z jiných kateder než z katedry skladby doporučujeme konzultaci s některým z vyučujících ještě před zapsáním.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět je určen k vytvoření mezioborové a mezifakultní spolupráce v oblasti performativního umění. Cílem je vytvořit pod vedením některého z pedagogů např. site-specific performanci apod., jíž se student sám aktivně účastní jako performer. Výuka je zaměřena vždy na realizaci konkrétního projektu, probíhá tedy blokově dle domluvy.

Student by měl mít minimálně základní povědomí o funkci a smyslu improvizace, měl by též rozlišit její druhy a způsoby aplikace. Zvláštní důraz je kladen na výzkum vztahu improvizace a kompozice, stejně jako vlivu improvizace na myšlení skladatele.

Studenti jsou formou přednášky seznámeni s aktuálními trendy a koncepty v oblasti improvizačních a performativních umění jak na úrovni tvůrčí, tak estetické a intermediální. Formou cvičení se seznamují s klíčovými tématy z oblasti performativní hudby a intermediální tvorby posledních dekád.

Tematické okruhy:

Z pochopitelných důvodů se struktura kurzu proměňuje každý semestr. Studenti jsou s možnostmi konkrétních výstupů seznámení nejpozději na první hodině nového semestru.

Předmět je možno absolvovat opakovaně.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BAILEY, Derek. Improvisation. Its nature and Practice in Music. New York: DaCapo Press, 1993. ISBN 13: 978-0-306-80528-8.

BARBA, Eugenio. The Paper Canoe. Taylor & Francis. London: 1995.

COX, Christoph, WARNER, Daniel. Audiokultúra (Texty o modernej hudbe). Bratislava: Hudobné centrum, 2015. ISBN 9788089427222.

CSERES, Jozef, DELIA, Michael. Composition vs. Improvisation? In Mezinárodní hudební konference Musica Nova X. Brno: JAMU, 2014.

ECO, Umberto (ed.). Dějiny krásy. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-677-7.

KOFROŇ, Petr a SMOLKA, Martin. Grafické partitury a koncepty: [Ponc, Röhl, Logothetis, Grygar, Cage, Cardew, Knížák, Nyman, Goode, Palla]. Olomouc: Audio ego, 1996.

OLIVEROS, Pauline. Deep Listening. A Composer’s Sound Practise. iUniverse, Inc., Lincoln 2005.

OLIVEROS, Pauline. Sounding the Margins. Deep Listening Publications. Kingstone 2010.

SCHAFER, R. M. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World. Rochester, Destiny Books, 1994.

GRÜNZWEIG, Werner, SCHRÖDER, Gesine, SUPPER, Martin: SchNeBel 60. München: Wolke. Hofheim 1990.

TRUAX, B. Acoustic Communication. New Jersey: Ablex Publishing. Westport, 2001

VALOCH, Jiří. Partitury –grafická hudba, fónická poezie, akce, parafráze, interpretace. Jazzpetit č.3, 1980. 8445/69.

WILSON, Peter Niklas. Hear and now: úvahy o improvizovanej hudbe. Bratislava: Hudobné centrum, 2002. ISBN 8088884357.

ZLÁMAL, Pavel. Volná hudba, vedení a práce improvizačního souboru (disertační práce). Brno: JAMU, 2016.

Web

Walter Thompson – soundpainting http://www.soundpainting.com/soundpainting/

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení je udělováno na základě realizace konkrétního projektu pod vedením některého z pedagogů v daném semestru. Jestliže se posluchač nemůže nebo z nějakého důvodu nechce zúčastnit probíhajících projektů, musí pro udělení kreditů takový projekt sám iniciovat a realizovat. Dále se hodnotí aktivní účast a připravenost při zkouškách a vystoupení.

Poznámka

není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2020
Učebna

(Lichenštejnský palác)
NEJTEK M.
TROJAN J.

17:00–18:30
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 17:00–18:30 Michal NEJTEK
Jan TROJAN
Učebna
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů