Instrumentace 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101IN6 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Řešení speciálních instrumentačních problémů v soudobé hudbě

Kultivování zvukové představivosti

Forma studia

Přednáška, zároveň praktické cvičení 2 hodiny týdně

Předpoklady a další požadavky

Znalosti technických a zvukových možností nástrojů

Základní instrumenntační dovednosti

Obsah kurzu

Řešení speciálních instrumentačních problémů v soudobé hudbě

Kultivování zvukové představivosti

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury současné hudby, speciální literatura o technice a zvukových možnostech jednotlivých nástrojů

Hodnoticí metody a kritéria

The exam is based on a submitted score and oral exam.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů