Základy notografie

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101ZNO zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Luboš MRKVIČKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá po absolvování předmětu základní pravidla pro tradiční notaci a dokáže vytvořit všeobecně vydavatelskými domy akceptovatelnou partituru. Umí prakticky aplikovat ediční grafické zadání a ovládá odbornou terminologii.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět se zabývá základy edičního zpracování notových materiálů a pravidel, která se postupně upevnila a jsou všeobecně považována za platná. Student je seznámen s jednotlivými prvky notace a jejich správným provedením. V praxi jsou tato pravidla se studenty řešena v současných notačních programech, které Katedra skladby využívá. Studenti jsou upozorňováni na překážky a odlišnosti, kterými jednotlivé programy ze své podstaty disponují a rovněž jak takové situace řešit.

Tematické okruhy:

1.Formát kresby, titulky, zarážky, velikosti notových osnov

2.Rozpočítávání rukopisu, obrátky, rozměření na počet stran

3.Grafická úprava, rozměřování stran na výšku a na šířku

4.Klíče, závěsy not, nožičky u not, tečky u not

5.Trámce, obloučky

6.Dynamika, tempa, nepravidelné rytmické hodnoty

7.Repetice, hudba vokální

8.Melodické ozdoby, zvláštní označení

9.Zpracování edičního grafického manuálu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MAREK, Josef. Úvod do notografie. Praha: HAMU (Centrum základního výzkumu), 2008.

ZELINGR, Ivo. Notografie : učebnice notografického záznamu. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1986. 197 s.

Doporučená literatura:

GEROU, Tom; LUSK, Linda. Essential dictionary of music notation : the most practical and concise source for music notation. Los Angeles, CA: Alfred Pub, 1996. ISBN 978-0-88284-730-6

HEUSSENSTAMM, George: The Norton Manual of Music Notation, New York: W. W. Norton & Company, 1987. ISBN 978-0393955262

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Ediční centrum AMU, 1998. ISBN 80-85883-31-7

READ, Gardner. Music notation : a manual of modern practice. New York: Taplinger Pub. Co, 1979. Print. ISBN 978-0800854539

Manuály programů Finale, Sibelius a Dorico.

Hodnoticí metody a kritéria

Student v průběhu zápočtového testu převede fragment rukopisné partitury do podoby počítačové notace dle předloženého edičního grafického zadání, čímž prokáže znalost základních notografických pravidel a schopnost aplikovat předložené ediční zásady a vytvořit notografický výstup odpovídající zadání. Zápočet je udělen studentovi po splnění úkolu s minimálním množstvím chyb a nedostatků.

Docházka: minimálně 70 %

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů