Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DAU2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat v prvním nebo druhém roce studia. Cílem je schopnost kontextuálního analytického pohledu a porozumění aktuálním trendům a konceptům v oblasti akustických umění jak na úrovni tvůrčí, tak estetické, filozofické a intermediální. Formou analýzy partitur a nahrávek se studenti seznamují s klíčovými díly z oblasti elektroakustické hudby a intermediální tvorby posledních dekád, studiem textů pronikají do reflexe diskursů v poli hudby a technologií.

Tematické okruhy:

Struktura konkrétních děl a analyzovaných textů se proměňuje každý akademický rok, s konkrétním sylabem jsou studenti seznámení nejpozději na první hodině nového semestru.

Výsledky učení

Schopnost kontextuálního analytického pohledu na tvorbu ostatních autorů, porozumění teoretickým textům a aplikace získaných poznatků do oblasti vlastní tvůrčí praxe. Vlastní písemná reflexe klíčových témat.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Analyzovaná díla v konkrétním semestru a texty, které se k nim váží.

Doporučená literatura:

COX, Christopher - WARNER, Daniel (eds.). Audio culture: Readings in modern music, revised edition. New York London Oxford New Delhi Sydney: Bloomsburry Academic, 2017. 646 p. ISBN 978-1-5013-1836-8.

RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu: problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu. 1. vyd. V Praze: KANT pro AMU, 2007. 160 s. Disk. Malá řada; sv. 3. ISBN 978-80-86970-31-8.

RATAJ, Michal. Zvukem do hlavy: sondy do současné audiokultury. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. 175 s. ISBN 978-80-7331-229-9.

HERZOGENRATH, Bernd ed. Sonic thinking: a media philosophical approach. New York: Bloomsbury Academic, 2017. 344 s. ISBN 978-1501327209.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení je udělováno na základě předloženého odborného textu v rozsahu maximálně 10 normostran, jehož téma vychází ze širšího kontextu látky probírané v daném akademickém roce a prokazuje studentovu schopnost na vysoké úrovni teoreticky reflektovat probíranou látku z vlastního pohledu tvůrčího umělce. Předložený text splňuje běžné standardy originality a citačních pravidel.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

DANAII-2-LS2023

syllabus

materialy ke studiu v LS

https://amu365-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/michal_rataj_hamu_cz/EStn3BTBuWRIjdF9br4-_cQB66NtTyhVu59ihr5sQIlpJQ?e=zm5oZI

13. 2. Návštěva Kunsthalle Prague s komentovanou prohlídkou

Gregor Hildebrandt: A Blink of an Eye and the Years are Behind Us

sraz: 12:55 Kunsthalle Praha, Klárov 5, 118 00 Malá Strana

20. 2.Post-akusmatické. Uzlové body současné hudby

Radiohead, P. A. Tremblay a Arve Henriksen

četba: Post-Acousmatic Practice: Re-evaluating Schaeffer’s heritage (pdf)

27. 2.Miguel Azguime

text - sound - visual

četba: rozhovor s M. Azguimem

6. 3.Dr. Mathew Goodheart, Rensselaer Polytechnic Institute USA,

guest composer's talk

13. 3.Heiner Goebbels - Estetika absence

Mezi hudbou, divadlem a scénickou instalací

četba: Heiner Goebbels. FIGURY PSANÍ: ČERNÉ NA BÍLÉM (pdf)

20. 3NIME New Interfaces for musical expression

Laetitia Sonami, ImmogenHeap a Reactable & Björk

doporučené texty:

Problems and Prospects for Intimate Musical Control of Computers

One Knob To Rule Them All: Reductionist Interfaces for Expansionist Research

Control parameters for musical instruments: a foundation for new mappings of gesture to sound

27. 3.Michal Rataj - live concert interface

ukázky interaktivní instrumntace a gestických kontrolerů z živých koncertů

3. 4. Soundscape - Music Of The Environment

R. M. Schaffer

četba: Schafer-TheMusicOfThe Environment.

10. 4.Za radiem. Zvuk mezi prostory

Bill Fontana, Andreas Ammer, Chantal Dumas

četba: Akustické (mediální) umění: Ars acustica a myšlenka původního umění pro rozhlas – průzkum historických rámcových podmínek v Německu

17. 4.Alvin Curran: Un altro ferragosto

Polyfonie mezi akusmatickou hudbou, soundscapem a dramaty vzdáleností

24. 4.prof. Julius Fujak, UKF Nitra, SK: Priesvitné zvukové sochy (hostující přednáška)

1. 5.státní svátek

8. 5. státní svátek(náhradní výuka po vzájemné domluvě)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů