Instrumentace filmové hudby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101INF2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvíjení znalostí a barevné představivosti. Analytický pohled na zákonitosti orchestrace. Individuální přístup podle zaměření studenta.

............................................... zkopírováno přepsat !!!

Forma studia

Přednáška, zároveň praktické cvičení 2 hodiny týdně

Předpoklady a další požadavky

Znalosti na úrovni ....................................................

Obsah kurzu

Text je v přípravě

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury současné hudby, speciální literatura o technice a zvukových možnostech jednotlivých nástrojů.

........................................... zkopírováno přepsat !!!

Hodnoticí metody a kritéria

zápočet ná základě předložených partitur a ústního prověření znalostí

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů