Tisk studijního plánu

Studijní plán Skladba (Mg) od 2022/23 – 1. ročník

Studijní program: Skladba
Katedra skladby
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Skladba 101SKLA7 Z 7 2CT 101SKLA8 ZK 7 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU3 ZK 3 2ST 702HAOU4 ZK 3 2ST
Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 101DAU1 Z 2 2PT 101DAU2 ZK 2 2PT Předmět není vypsán
Projektový seminář 101PS1 Z 2 12DS 101PS2 Z 2 14DS Předmět není vypsán
Scénická a filmová hudba II. 101SFHI1 Z 2 2CT 101SFHI2 ZK 2 2CT Předmět není vypsán
Seminář skladby 101SSK7 Z 2 2ST 101SSK8 Z 2 2ST
Studium skladeb pro program Skladba 186SSPS5 Z 2 2ST 186SSPS6 ZK 2 2ST
Teorie skladby 186TS5 Z 2 1PT+1ST 186TS6 ZK 2 1PT+1ST
Minimální počet kreditů za semestr 9 9
Povinně volitelné předměty
Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Kompoziční techniky V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Orchestrace V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty B - Odbor. předměty pro program Skladba V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 10 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Skladba (Mg) volitelné předměty - výběr
Modulová výuka pro Skladbu blok blok
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 16 16
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 14 14
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Skladba - pedagogické minimum [101SKLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář skladby 8 (101SSK8) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 9 (101SSK9) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 10 (101SSK0) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 7 (101SSK7) PZ Absolventským výkonem
Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1 (101PMHP1) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace II. 1 (101INII1) PZ Absolventským výkonem
Pokročilé techniky současné kompozice 1 (101PTSK1) PZ Absolventským výkonem
Pokročilé techniky současné kompozice 2 (101PTSK2) PZ Absolventským výkonem
Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2 (101PMHP2) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace II. 2 (101INII2) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace filmové hudby 1 (101INF1) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace filmové hudby 2 (101INF2) PZ Absolventským výkonem
Skladba 7 (101SKLA7) PZ Absolventským výkonem
Skladba 9 (101SKLA9) PZ Absolventským výkonem
Skladba 10 (101SKLA0) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář II. 1 (101DISE1) PZ Absolventským výkonem
Skladba 8 (101SKLA8) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář II. 2 (101DISE2) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář II. 1 (101DISE1) PZ Teoretická ústní zkouška (S101TUZMG)
Diplomní seminář II. 2 (101DISE2) PZ
Skladba 10 (101SKLA0) PZ
Skladba 7 (101SKLA7) PZ
Skladba 8 (101SKLA8) PZ
Skladba 9 (101SKLA9) PZ
Teorie skladby 5 (186TS5) ZT
Teorie skladby 6 (186TS6) ZT