Instrumentace filmové hudby 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101INF1 zápočet 3 anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Zbyněk MATĚJŮ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zbyněk MATĚJŮ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen využít možností studiové praxe při zacházení s hudebními nástroji, hlasy a různými zdroji zvuku ve vztahu k realizaci filmového soundracku.

Forma studia

přednáška, cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat v prvním nebo druhém roce studia.

Cílem je rozvíjení zvukové představivosti a schopnosti zacházení s hudebními nástroji, hlasy a různými zdroji zvuku při realizaci filmového soundtracku. Výuka navazuje na předchozí znalosti z předmětu Instrumentace a rozšiřuje jej o možnosti využití zvukových možností ve studiové praxi.

Tematické okruhy:

Forma výuky je kombinace přednášky a cvičení spočívající v poslechu a analýze audiovizuálních děl, dále jsou společně konzultovány vypracované studie. Výčet témat a konkrétních děl se proměňuje každý semestr podle potřeb a zaměření studentů. Výuka se zaměřuje nejen na filmové žánry od dokumentu přes hraný a animovaný film až k experimentálním dílům, ale i např. na hudbu k počítačovým hrám. Cvičení klade důraz na integraci tradičních dovedností akustické instrumentace v kontextu současné studiové praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

MCGUIRE, Sam, MATĚJŮ, Zbyněk. The Art of Digital Orchestration. Routledge, 2020.

ŠPELDA, Antonín. Akustické základy orchestrace. Praha: Panton,1967

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. Praha: Supraphon, 1975.

Doporučená literatura:

BORDWELL, David. Umění filmu: úvod do studia formy a stylu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2011.

COX, Christopher – WARNER, Daniel (eds.). Audio culture: Readings in modern music, revised edition. New York London Oxford New Delhi Sydney: Bloomsburry Academic, 2017.

CHION, Michel. Audiovision. Columbia University Press 1994, ISBN: 978-0-231-07899-3.

RASMUSSEN, Karl Aage – LAURSEN, Lasse. The Idiomatic Orchestra, 2015. [cit. 2017-10-28]. Dostupné z: http://theidiomaticorchestra.net.

RYCHLÍK, Jan a kolektiv. Moderní instrumentace. Praha: Panton,1968.

Hodnoticí metody a kritéria

Student v průběhu semestru vypracuje a předloží požadovaný počet krátkých studií hudební složky k zadaným nebo pedagogem schváleným filmovým ukázkám.

Požadovaná docházka: min. 70 %

Poznámka

není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů