Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PMHP1 Z 3 anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Podstatně rozvinutá schopnost užívat zvukové / hudební studio jako hudební nástroj z pohledu skladatele. Vytvoření kompozice s využitím osvojených znalostí v poli hudby a technologií.

Forma studia

praktické cvičení vyžadující aktivní účast z týdne na týden

požadována účast pro účast na kompozičním projektu a zápočet je 90%

učebna: LAB 019, vchod z Malostranského náměstí

Předpoklady a další požadavky

Studenti by měli znát technologické základy nahrávání zvuku, elektroakustické hudby a zvukové postprodukce včetně orientace v prostředí výpočetní techniky a nahrávacího studia z pohledu skladatele / zvukového umělce / zvukového designera.

Obsah kurzu

Prakticky orientovaná výuka kompozičních dovedností v prostředí současných hudebních technologií je zaměřená především na digitální transformaci zvuku, ovládání virtuálních hudebních nástrojů, základní koncepty interakce hudebníka a technologií a mix zvuku v prostředí DAW. Seznamování s digitální nástroji pro tvarování zvuku slouží k rozvíjení kompoziční představivosti a dovedností v situacích, kdy zdrojem hudebního zvuku není akustický zdroj signálu. Student se seznámí s pokročilými metodami zvukové kompozice, syntézy, zvukové postproduce, mixu, hudebního programování v prostředí MAX a masteringu, vše zejména z pohledu praktických dovedností, které by měl v dnešní době ovládat hudební skladatel. Cvičení bere v úvahu realizace vlastních tvůrčích projektů studentů a může mít přesahy do oblasti scénické a filmové hudby a různých intermediálních forem současného umění.

Doporučená nebo povinná literatura

DAW [software]. (PRO TOOLS [software]. [přístup 2. prosince 2019]. Dostupné z: https://www.avid.com/pro-tools. Možné alternativy: LOGIC, LIVE)

MAX [software]. [přístup 2. prosince 2019]. Dostupné z: https://cycling74.com.

SYROVÝ, Václav. Technické základy elektroakustické hudby: Určeno pro posl. fak. hudební a fak. filmové a televizní. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN, 1990. 159 s.

ROADS, Curtis. Composing electronic music: a new aesthetic. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxvii. 480 s. ISBN 978-0-19-537324-0.

HOLMES, Thom. Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture. London: Routledge, 4th ed., 2012. 568 s. ISBN 978-0415896368.

PUCKETTE, Miller. The theory and technique of electronic music. New Jersey: World Scientific Publishing Company, 2007. 348 s. ISBN 978-9812700773.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělený na základě pravidelné docházky a kvalitně zpracovaného kompozičního výstupu.

Požadovaná minimální docházka: 90 %

Aktivní účast na praktické realizace celého projektu s dokončením na posledním semestrálním cvičení.

Poznámka

Téma pro ZS 2022:

Instrumentální design, interfacing pro hudební / zvukovou performance, zejména

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 019
LAB

(Lichenštejnský palác)
RATAJ M.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Michal RATAJ LAB
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů