Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PMHP1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Obsah

Prakticky orientovaná výuka kompozičních dovedností v prostředí současných hudebních technologií je zaměřená především na digitální transformaci zvuku, ovládání virtuálních hudebních nástrojů, základní koncepty interakce hudebníka a technologií a mix zvuku v prostředí DAW. Seznamování s digitální nástroji pro tvarování zvuku slouží k rozvíjení kompoziční představivosti a dovedností v situacích, kdy zdrojem hudebního zvuku není akustický zdroj signálu. Student se seznámí s pokročilými metodami zvukové kompozice, syntézy, zvukové postproduce, mixu, hudebního programování v prostředí MAX a masteringu, vše zejména z pohledu praktických dovedností, které by měl v dnešní době ovládat hudební skladatel. Cvičení bere v úvahu realizace vlastních tvůrčích projektů studentů a může mít přesahy do oblasti scénické a filmové hudby a různých intermediálních forem současného umění.

Výsledky učení

Podstatně rozvinutá schopnost užívat zvukové / hudební studio jako hudební nástroj z pohledu skladatele. Vytvoření kompozice s využitím osvojených znalostí v poli hudby a technologií.

Předpoklady a další požadavky

Studenti by měli znát technologické základy nahrávání zvuku, elektroakustické hudby a zvukové postprodukce včetně orientace v prostředí výpočetní techniky a nahrávacího studia z pohledu skladatele / zvukového umělce / zvukového designera.

Literatura

DAW [software]. (PRO TOOLS [software]. [přístup 2. prosince 2019]. Dostupné z: https://www.avid.com/pro-tools. Možné alternativy: LOGIC, LIVE)

MAX [software]. [přístup 2. prosince 2019]. Dostupné z: https://cycling74.com.

SYROVÝ, Václav. Technické základy elektroakustické hudby: Určeno pro posl. fak. hudební a fak. filmové a televizní. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN, 1990. 159 s.

ROADS, Curtis. Composing electronic music: a new aesthetic. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxvii. 480 s. ISBN 978-0-19-537324-0.

HOLMES, Thom. Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture. London: Routledge, 4th ed., 2012. 568 s. ISBN 978-0415896368.

PUCKETTE, Miller. The theory and technique of electronic music. New Jersey: World Scientific Publishing Company, 2007. 348 s. ISBN 978-9812700773.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělený na základě pravidelné docházky a kvalitně zpracovaného kompozičního výstupu.

Požadovaná minimální docházka: 90 %

Aktivní účast na praktické realizace celého projektu s dokončením na posledním semestrálním cvičení.

Poznámka

Téma pro ZS 2023:

Zvuková syntéza a resyntéza

(flexibilní téma v závislosti na konkrétních zájmech zapsaných studentů)

Ve cvičení budou pro demonstraci primárně používány softwary Pro Tools a MAX, prezentované dovednosti však nejsou limitovány užíváním těchto platforem.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 019
LAB

(Lichenštejnský palác)
RATAJ M.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Michal RATAJ LAB
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů