Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PMHP1 Z 3 2PT+1CT anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výrazně rozvinutá schopnost používat zvukové / hudební studio jako hudební nástroj z pohledu skladatele. Vytvoření kompozice s využitím osvojených znalostí v poli hudby a technologií.

Forma studia

Pondělí 13:45 - 15:15

praktické cvičení vyžadující aktivní účast z týdne na týden

požadována účast pro účast na kompozičním projektu a zápočet je 90%

učebna: LAB 019, vchod z Malostranského náměstí

Předpoklady a další požadavky

Zvuková postprodukce bude probíhat v prostředí ProTools

požadovaná alespoň základní znalost Pro Tools DAW

Alespoň základní vhled do kompoziční praxe zvukové kompozice, akusmatické hudby apod.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat v prvním nebo druhém roce studia. Vstupním předpokladem jsou znalosti technologických základů nahrávání zvuku, elektroakustické hudby a zvukové postprodukce včetně orientace v prostředí výpočetní techniky a nahrávacího studia z pohledu skladatele / zvukového umělce / zvukového designera.

Student se seznámí s pokročilými metodami zvukové kompozice, syntézy, zvukové postproduce, mixu, hudebního programování v prostředí MAX a masteringu, vše zejména z pohledu praktických dovedností, které by měl v dnešní době ovládat hudební skladatel. Cvičení bere v úvahu realizace vlastních tvůrčích projektů studentů a může mít přesahy do oblasti scénické a filmové hudby a různých intermediálních forem současného umění.

Tematické okruhy:

Prakticky orientovaná výuka kompozičních dovedností v prostředí současných hudebních technologií je zaměřená především na digitální transformaci zvuku, ovládání virtuálních hudebních nástrojů, základní koncepty interakce hudebníka a technologií a mix zvuku v prostředí DAW. Seznamování s digitálními nástroji pro tvarování zvuku slouží k rozvíjení kompoziční představivosti a dovedností v situacích, kdy zdrojem hudebního zvuku není akustický zdroj signálu.

Tematické okruhy pro ZS 2021:

Ambisonic jako koncept prostorového ozvučení

Implementace ambisonického rozhraní v DAW a v MAXu

Cross-platformová zvuková postprodukce (ProTools - MAX)

Ambisonická posprodukce v DAW

Zvuková dramaturgie instalace, katalogizace zvuků, kompozice

Prezentace práce zadavateli, příprava na hlavní instalaci na počátku LS 2022

Doporučená nebo povinná literatura

Technologické zabezpečení ve zvukových laboratořích katedry skladby.

Software: AVID Pro Tools, Ableton LIVE, Reaper, Cycling 74 – MAX

Hardware: APPLE MACINTOSH, ARDUINO.

Ambisonics: A Practical 3D Audio Theory for Recording, Studio Production, Sound Reinforcement, and Virtual Reality

https://storage.hamu.cz:5001/d/f/640946042115766638

Doporučená literatura:

SYROVÝ, Václav. Technické základy elektroakustické hudby: Určeno pro posl. fak. hudební a fak. filmové a televizní. 2., přeprac. vyd. Praha: SPN, 1990. 159 s.

ROADS, Curtis. Composing electronic music: a new aesthetic. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxvii. 480 s. ISBN 978-0-19-537324-0.

HOLMES, Thom. Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture. London: Routledge, 4th ed., 2012. 568 s. ISBN 978-0415896368.

PUCKETTE, Miller. The theory and technique of electronic music. New Jersey: World Scientific Publishing Company, 2007. 348 s. ISBN 978-9812700773.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet udělený na základě pravidelné docházky a kvalitně zpracovaného kompozičního výstupu.

Požadovaná minimální docházka: 90 %

Aktivní účast na praktické realizace celého projektu s dokončením v pondělí 13. 12. 2021

Poznámka

Hlavním tématem ZS 2021 je vytvoření zvukové instalace se zvuky deštného pralesa pro pražskou ZOO. Jedná se o vzájemnou spolupráci AMU a ZOO Praha na realizaci nového pavilonu goril.

Společná práce v ZS bude spočívat v teoretickém vhledu do ambisonického systému ozvučení, praktické zvukové postprodukce v ambisonickém systému a kompozice ze zvuků deštného pralesa, která bude v prosinci představena zástupcům ZOO Praha.

Jedná se o velký projekt vyžadující disciplinu, vzájemnou důvěru a odpovědné nasazení.

Zúčastnění budou mít k dispozici volnou vstupenku do pražské ZOO.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů