Teorie skladby 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186TS5 zápočet 2 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK, Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět seznamuje studenty s vybranými okruhy hudební teorie. V rámci daných okruhů jsou probrány konkrétní systémy a koncepty předních teoretiků a skladatelů. Součástí studia je kritická četba původních textů a diskuse.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student rozumí probraným systémům a konceptům a umí je začlenit do vhodných pojmových struktur. Orientuje se v probraných systémech, rozumí jejich specifickým rysům, zná jejich výhody i nevýhody, a je tak připraven konstruovat i reflektovat vlastní kompoziční systémy.

Předpoklady a další požadavky

Pravidelná účast ve výuce a aktivní podíl na diskusích. Prostudování zadané studijní literatury k závěrečnému testu.

Literatura

Povinná literatura:

DEUTSCH, D. Grouping mechanisms in music. In D. Deutsch (Ed.). The psychology of music, 3rd Edition, 2013, 183-248, San Diego: Elsevier.

GANN, Kyle. Information on Alternate Tunings [online]. [cit. 2020-12-01]. Dostupné z: https://www.kylegann.com/microtonality.html

PARTCH, Harry. Genesis of Music: An Account Of A Creative Work, Its Roots, And Its Fulfillments, Second Edition, Da Capo Press, Paperback, 544 pp., 1979. ISBN 0-306-80106-X. 2009: ISBN 9780786751006.

SABAT, Marc a Thomas NICHOLSON. Fundamental Principles of Just Intonation and Microtonal Composition [online]. [cit. 2020-12-01]. https://marsbat.space/pdfs/JI.pdf. Dostupné z: https://marsbat.space/pdfs/JI.pdf

Doporučená literatura:

HANNINEN, Dora. A theory of music analysis : on segmentation and associative organization. New York : University of Rochester Press , 2012.

SKINNER, Myles. Toward a Quarter-Tone Syntax: Selected Analyses of Works by Blackwood, Hába, Ives, and Wyschnegradsky [online]. Buffalo, 2009 [cit. 2020-12-01]. Dostupné z: https://www.tierceron.com/diss/index.php. Disertace. University at Buffalo.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě písemného testu. Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
12:00–13:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:00–13:30 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů