Teorie skladby 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186TS6 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznání novějších teopretických děl týkajících se analýzy hudebních děl a hudební kompozice.

Forma studia

Přednášky a analýzy donesených spisů. autostudium studentů dle dispozic pedagoga.

Předpoklady a další požadavky

Pravidelná účast ve výuce a aktivní podíl na diskusích. Prostudování zadané studijní literatury k závěrečnému testu.

Obsah kurzu

Elliot Carter

Mimoevropské rytmy.

Indeterminismus.

Iannis Xenakis.

Doporučená nebo povinná literatura

BERNARD, Jonathan W. The Evolution of Elliott Carter's Rhythmic Practice. Perspectives of New Music, Vol. 26, No. 2 (Summer, 1988), pp. 164-203. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/833189

Double concerto : for harpsichord and piano with two chamber orchestras

Cage, John. Silence. Praha: tranzitdispay, 2010

Elliott Carter : collected essays and lectures, 1937-1995. Ed. Jonathan W. Bernard. Rochester : University of Rochester Press, 1997.

Double concerto : for harpsichord and piano with two chamber orchestras

Grafické partitury a koncepty : Graphic scores and concepts. Praha : Audio ego , 1996.

Parsch, Arnošt, Piňos, Alois, Šťastný, Jaroslav: Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2005.

Reina, Rafael. Applying Karnatic Rhythmical Techniques to Western Music. London, New York : Routledge, 2016. ISBN: 978-1-4724-5150-7

XENAKIS, Iannis. Formalized music. Hillsdale : Pendragon Press, 1992.

http://www.univ-montp3.fr/~solomos/oniannis.html

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v diskusích a závěrečný test.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů