Teorie skladby 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186TS6 ZK 2 anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student rozumí probraným konceptům a umí je začlenit do vhodných pojmových struktur. Orientuje se v probíraném paradigmatu, rozumí jeho specifickým rysům a souvislostem s tradiční kompozicí, zná výhody i nevýhody probíraných postupů a je tak připraven konstruovat i reflektovat vlastní kompoziční systémy.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

Pravidelná účast ve výuce a aktivní podíl na diskusích. Prostudování zadané studijní literatury k závěrečnému testu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět seznamuje studenty s vybranými koncepty souvisejícími se změnou paradigmatu hudební kompozice po roce 1950. V rámci daných okruhů jsou probrány přístupy konkrétních skladatelů. Podstatnou součástí studia je kritická četba původních textů a diskuse.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

CAGE, John. Silence. Praha: Tranzitdisplay, 2010.

Grafické partitury a koncepty : Graphic scores and concepts. Praha: Audio ego, 1996.

LIGETI, György. Metamorphoses of Musical Form. Die Reihe 7 (anglická verze): Form-Space. London: Bryn Mawr, Universal Edition, 1965, s. 5-19.

XENAKIS, Iannis. Formalized music. Hillsdale: Pendragon Press, 1992.

Doporučená literatura:

Contemporary Music Review. 26/2. Taylor and Francis, 2007.

IDDON, M. New Music at Darmstadt : Nono, Stockhausen, Cage, and Boulez. New York: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-03329-0.

JAKELSKI, Lisa. Making new music in Cold War Poland : the Warsaw Atumn Festival, 1956 - 1968. Oakland, California: University of California Press, 2017. ISBN 978-0-520-29254-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, ve které student prokáže znalosti látky uvedené v anotaci předmětu.

70 % pojednání na téma zadané zkoušejícím, 30 % další doplňkové otázky z látky probrané během semestru.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů