Zjednodušený studijní plán Skladba (Mg) od 2022/23

Katedra skladby

Studijní program: Skladba

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
101SSK7 Seminář skladby 7 Z 2
101SKLA7 Skladba 7 Z 7
186SSPS5 Studium skladeb pro program Skladba 5 Z 2
186TS5 Teorie skladby 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DAU1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 1 Z 2
101PS1 Projektový seminář 1 Z 2
101SFHI1 Scénická a filmová hudba II. 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Kompoziční techniky
výběr ze skupiny Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Orchestrace
výběr ze skupiny Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty B - Odbor. předměty pro program Skladba
výběr ze skupiny Skladba (Mg) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
101SSK8 Seminář skladby 8 Z 2
101SKLA8 Skladba 8 ZK 7
186SSPS6 Studium skladeb pro program Skladba 6 ZK 2
186TS6 Teorie skladby 6 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DAU2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 2 ZK 2
101PS2 Projektový seminář 2 Z 2
101SFHI2 Scénická a filmová hudba II. 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Kompoziční techniky
výběr ze skupiny Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Orchestrace
výběr ze skupiny Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty B - Odbor. předměty pro program Skladba
výběr ze skupiny Skladba (Mg) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 28
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
101DISE1 Diplomní seminář II. 1 Z 2
101SSK9 Seminář skladby 9 Z 2
101SKLA9 Skladba 9 Z 15
Kreditů z povinných předmětů 19
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DAU1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 1 Z 2
101PS1 Projektový seminář 1 Z 2
101SFHI1 Scénická a filmová hudba II. 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Kompoziční techniky
výběr ze skupiny Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Orchestrace
výběr ze skupiny Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty B - Odbor. předměty pro program Skladba
výběr ze skupiny Skladba (Mg) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
101DISE2 Diplomní seminář II. 2 Z 2
101SSK0 Seminář skladby 10 Z 2
101SKLA0 Skladba 10 ZK 15
Kreditů z povinných předmětů 19
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
101DAU2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 2 ZK 2
101PS2 Projektový seminář 2 Z 2
101SFHI2 Scénická a filmová hudba II. 2 ZK 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Kompoziční techniky
výběr ze skupiny Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Orchestrace
výběr ze skupiny Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty B - Odbor. předměty pro program Skladba
výběr ze skupiny Skladba (Mg) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka pro Skladbu
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 22
Celkem kreditů za ročník 60