Seminář skladby 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SSK9 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Juraj FILAS, Slavomír HOŘÍNKA, Marek KOPELENT, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Jan TROJAN

Obsah

Cíl výuky:

Seminář skladby je hlavní interní platforma pro odbornou komunikaci v rámci katedry. Je však přístupný i pozvaným hostům. Hlavní náplní je prezentace vlastní tvorby studentů, kteří představují své hotové či rozpracované skladby. Výstup se skládá z přednesení vlastního odborně fundovaného komentáře ke skladbě, poslechu nahrávky (i simulované počítačem), výjimečně formou živého provedení, a čtení partitury. Následuje předem připravená oponentura na skladbu, jejímž autorem je rovněž některý student skladby a moderovaná diskuse. Pro potřeby zahraničních studentů může být součástí vystoupení suma podstatných informací o prezentované skladbě v angličtině.

Další cíle semináře jsou:

Výsledky učení

Student dokáže popsat své tvůrčí záměry, prezentovat svou tvorbu, aplikovat odbornou terminologii dle dosažených znalostí, fundovaně diskutovat a polemizovat.

Předpoklady a další požadavky

a) znalost kompoziční problematiky na požadované úrovni

b) dostatečná hudebně teoretická výbava

c) odpovídající formulační schopnosti

d) aktivní přehled o dění v soudobé hudební tvorbě

Literatura

Partitury a nahrávky diskutovaných skladeb

Materiály poskytnuté pozvanými hosty

Texty oponentur

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se účast v semináři, kvalita výstupů, diskusních příspěvků a aktivita v diskusi.

Povinné je minimálně 1 samostatné vystoupení během semestru – zpravidla prezentace vlastní tvorby. Za splněnou povinnost se považuje i prezentace jiného relevantního tématu (např. zajímavé zahraniční skladby)

Povinná účast: 70 %

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2020
Učebna KS 2020

(Lichenštejnský palác)
TROJAN J.
17:00–18:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:00–18:30 Jan TROJAN Učebna KS 2020
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů