Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DAU1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin KLUSÁK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Obsah

Jedná se o dvousemestrální kurz, který je vyučován formou četby textů, poslechu skladeb a vzájemných dialogů a reflexí. Cílem je schopnost kontextuálního analytického pohledu a porozumění aktuálním trendům a konceptům v oblasti akustických umění jak na úrovni tvůrčí, tak estetické, historicky-kontextuální a intermediální. Formou analýzy nahrávek a partitur se studenti seznamují s klíčovými díly z oblasti elektroakustické hudby a intermediální tvorby posledních dekád, studiem textů pronikají do reflexe diskursů v poli hudby a technologií.

Struktura konkrétních děl a analyzovaných textů se proměňuje každý akademický rok, s konkrétním sylabem jsou studenti seznámení nejpozději na první hodině nového semestru.

Výsledky učení

Schopnost analytického pohledu na tvorbu ostatních autorů, porozumění teoretickým textů a aplikace získaných poznatků do oblasti vlastní tvůrčí praxe.

Předpoklady a další požadavky

Průběžná četba textů, poslech nahrávek. Aktivní účast v diskuzi.

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělován za aktivní účast, schopnost diskuse a připravenost z týdne na týden.

Minimální docházka není stanovena, nicméně každý semestr je zakončen písemným úkolem v rozsahu odpovídajícímu docházce (tzn. nízká docházka = větší rozsah, vysoká docházka = nízký rozsah).

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 019
LAB

(Lichenštejnský palác)
KLUSÁK M.
15:20–16:50
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:20–16:50 Martin KLUSÁK LAB
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů