Dějiny a analýza novodobých akustických umění II. 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DAU1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal RATAJ, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost kontextuálního analytického pohledu na tvorbu ostatních autorů, porozumění teoretickým textům a aplikace získaných poznatků do oblasti vlastní tvůrčí praxe.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Jedná se o dvousemestrální kurz, který lze absolvovat v prvním nebo druhém roce studia. Cílem je schopnost kontextuálního analytického pohledu a porozumění aktuálním trendům a konceptům v oblasti akustických umění jak na úrovni tvůrčí, tak estetické, filozofické a intermediální. Formou analýzy partitur a nahrávek se studenti seznamují s klíčovými díly z oblasti elektroakustické hudby a intermediální tvorby posledních dekád, studiem textů pronikají do reflexe diskursů v poli hudby a technologií.

Tematické okruhy:

Struktura konkrétních děl a analyzovaných textů se proměňuje každý akademický rok, s konkrétním sylabem jsou studenti seznámení nejpozději na první hodině nového semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Analyzovaná díla v konkrétním semestru a texty, které se k nim váží.

Doporučená literatura:

COX, Christopher - WARNER, Daniel (eds.). Audio culture: Readings in modern music, revised edition. New York London Oxford New Delhi Sydney: Bloomsburry Academic, 2017. 646 p. ISBN 978-1-5013-1836-8.

RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu: problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu. 1. vyd. V Praze: KANT pro AMU, 2007. 160 s. Disk. Malá řada; sv. 3. ISBN 978-80-86970-31-8.

RATAJ, Michal. Zvukem do hlavy: sondy do současné audiokultury. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. 175 s. ISBN 978-80-7331-229-9.

HERZOGENRATH, Bernd ed. Sonic thinking: a media philosophical approach. New York: Bloomsbury Academic, 2017. 344 s. ISBN 978-1501327209.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělován za aktivní účast, schopnost diskuse a připravenost z týdne na týden.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

<b>3. 10. Lazlo Moholy Nagy - New Vision. The New Bauhaus. Diskuse po 90 letech</b>

četba: L. Maholy.Nagy. Introduction to: The New Vision (pdf)

video: https://youtu.be/7HUe9FTkbCE

10. 10. <b>K. Saariaho - vize nové harmonie</b>

poslech, analýza: Noa Noa, Verblendungen

četba: Kaia Saariaho. Timbre and harmony (pdf)

17. 10. <b>Score follower - nová technologie pro real-time electronics

A není attack lepší detekce?</b>

poslech: Philippe Manoury: Pluton

24. 10. <b>prof. Leigh Landy: Making Sound-based Music Relevant</b>

9:00 - 12:00

31. 10. <b>Michal Rataj: Floating</b>

autorská přednáška o skladbě z koncertu v Galerii HAMU 21. 10.

zvuk a prostor

7. 11. <b>Gestrument - gestures for structures</b>

poslech: Jesper Nordin - Calm Like a Bomb

14. 11. <b>prof. Július Fujak: Priesvitné zvukové sochy (hostující přednáška)</b>

9:00 - 12:00

21. 11. <b>Trubka mezi světy</b>

Ian Maresz: Metalics

Michal Rataj / Oskar Török - Letters From Sounds

28. 11. <b>Zvuk za zvukem</b>

Mark Andre: üg

https://www.youtube.com/watch?v=cJDXzWbMB3o

5. 12. <b>Karlax - mrtvý hudební nástroj</b>

Tom MAYS - Le Patch Bien Tempéré III

https://youtu.be/LUAblDDIb20

četba: Yolande Harris: Inside-out instrument (pdf)

12. 12. <b>Počítač jako virtuální orchestr</b>

Martin Matalon: Traces I.

19. 12. <b>Louis Glücková: Nov věrnosti a ctnosti</b>

Michal Rataj / Souzvuk - vánoční poslech

MATERIÁLY PRO CELÝ SEMESTR

https://amu365-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/michal_rataj_hamu_cz/EfQAGaufzRZKmRi9f3JAUd0BWijS2s9zvOwvLsmG9oYYqg?e=mVp7n8

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 019
LAB

(Lichenštejnský palác)
RATAJ M.
13:00–14:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:00–14:30 Michal RATAJ LAB
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů