Projektový seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PS1 Z 2 blok česky zimní

Garant předmětu

Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal RATAJ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Projektový seminář je určen k posílení mezioborové, mezifakultní, či mimofakultní spolupráce studentů. Vybízí k budování nových kontaktů napříč tvůrčími praxemi i typy umělecké tvorby. Je volným předmětem, v němž je atestace udělována na základě skutečné realizace takové aktivity kdykoliv v průběhu celého semestru.

Forma studia

průběžná formou konzultací

Předpoklady a další požadavky

realizace tvůrčího či výzkumného projektu s umělci či výzkumníky mimo vlastní fakultu.

Obsah kurzu

Projektový seminář je určen k posílení mezioborové, mezifakultní, či mimofakultní spolupráce studentů. Vybízí k budování nových kontaktů napříč tvůrčími praxemi i typy umělecké tvorby. Je volným předmětem, v němž je atestace udělována na základě skutečné realizace takové aktivity kdykoliv v průběhu celého semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

bude upřesněno individuálně

Hodnoticí metody a kritéria

Projektový seminář je určen k posílení mezioborové, mezifakultní, či mimofakultní spolupráce studentů. Vybízí k budování nových kontaktů napříč tvůrčími praxemi i typy umělecké tvorby. Je volným předmětem, v němž je atestace udělována na základě skutečné realizace takové aktivity kdykoliv v průběhu celého semestru.

Poznámka

Text je v přípravě.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů