Projektový seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101PS1 zápočet 2 12 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Michal RATAJ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal RATAJ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět lze absolvovat v prvním nebo druhém roce studia.

Projektový seminář je určen k posílení mezioborové, mezifakultní, či meziuniverzitní spolupráce studentů. Vybízí k budování nových kontaktů napříč tvůrčími praxemi i typy umělecké tvorby.

Tematické okruhy:

realizace mezioborové / mezifakultní / meziuniverzitní spolupráce praktického, či teoretického charakteru (kolektivní uměleckého dílo, společný výzkum, konferenční výstup apod.)

V případě potřeby / zájmu kontaktujte garanta předmětu prof. Michala Rataje.

Výsledky učení

Student je schopen aktivně iniciovat mezioborovou, mezifakultní, či meziuniverzitní spolupráci studentů. Je schopen interdisciplinární diskuze a odpovědnosti za kolektivní výsledek.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Na doporučení zcela individuálně ve vztahu ke konkrétní tvůrčí realizaci.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělována na základě skutečné realizace mezioborové / mezifakultní / meziuniverzitní spolupráce kdykoliv v průběhu celého semestru.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů