Studium skladeb pro program Skladba 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SSPS6 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů využívajících kompoziční systémy typické pro 2. polovinu 20. století.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Studenti jsou schopni samostatně identifikovat kompozičních postupy u konkrétních skladeb a zvolit vhodné analytických metody. Přistupují k analýze tvůrčím způsobem, dokáží rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BERNARD, Jonathan W. The Evolution of Elliott Carter's Rhythmic Practice. Perspectives of New Music, Vol. 26, No. 2 (Summer, 1988), pp. 164-203.

CAGE, John. Silence. Praha: tranzitdispay, 2010.

DELIO, Thomas. Twentieth century music scores. New Jersey: Prentice Hall, 1989.

Graficke partitury a koncepty : Graphic scores and concepts. Praha: Audio ego, 1996.

LONDON, Justin. Hearing in Time : Psychological Aspects of Musical Meter. Oxford: Oxford University Press, 2004.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 1998.

Orchestrace jako proces (kolektiv autorů – katedra skladby HAMU)

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century : an anthology. New Jersey: Schirmer, 1986.

XENAKIS, Iannis. Formalized music. Hillsdale: Pendragon Press, 1992.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Doporučená literatura:

KOFROŇ, Petr. Třináct analýz. HaH: Jinočany, 1993.

KOSTKA, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. New Jersey: Prentice Hall, c2006.

LEEUW, Ton de. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005

LESTER, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

PARSCH, Arnošt – PIŇOS, Alois – ŠŤASTNÝ, Jaroslav. Náhoda, princip, systém, řád. Brno: JAMU, 2005.

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969.

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey: Schirmer, 1996.

STEIN, Deborah. Engaging music : essays in music analysis. New York Oxford: Oxford University Press, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení atestace je aktivní účasti na hodinách a 30minutová prezentace samostatně vypracované ucelené analýzy skladby odpovídající probírané látce (student obstará partituru, nahrávku a analytický diagram, který předloží k diskusi (40 %).

Předmětem zkoušky je obhajoba písemné verze samostatné analýzy se zapracovanými opravami, jež vyplynuly z diskuse při prezentaci (60 %).

Povinná účast studenta na semináři min. 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
13:40–15:10
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:40–15:10 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů