Historické kompoziční studie 7

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HIKS7 Z 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Michal NEJTEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu zná zásadní instrumentální díla vrcholného klasicismu v rámci daných forem a ovládá stylové kompoziční principy. Je schopen samostatné analýzy jednoduchých i komplikovanějších variací a rond a vytváří vlastní studie odpovídající jednotlivým okruhům při udržení stylové čistoty a hudební přesvědčivosti v rámci daného stylu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výuka předmětu zahrnuje část poslechovo-analytickou a část praktickou. V rámci první je student seznámen se zásadními instrumentálními (především klavírními a kvartetními) díly vrcholného klasicismu (J. Haydn, W. A. Mozart) a prostřednictvím analýz jsou mu vysvětleny základní stylové kompoziční principy daných formálních typů. Pozornost je věnována především melodicko-harmonické práci v rámci klasicistní instrumentální skladby (variační cyklus, rondo) a instrumentační práci v rámci klasicistní kvartetní věty. V části praktické pak student aplikuje získané znalosti ve vlastních kompozičních studiích jednotlivých okruhů.

Tematické okruhy:

– Variační cyklus na vlastní téma

– Rondo (zahrnuje i variační a sonátové rondo)

– Kvartetní věta

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

JANEČEK, Karel. Hudební formy. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 491 s.

DAMSCHRODER, David. Harmony in Haydn and Mozart. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, c2012. xii, 298 s. ISBN 978-1-107-41984-1.

JANEČEK, Karel. Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 442 s. noty.

ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. 3. vyd. Praha: Praga, 1999. 256 s. ISBN 80-7058-472-6 notové ukázky.

Partitury:

MOZART, Wolfgang Amadeus. Variationen für Klavier zu 2 Händen. Leipzig: Peters, 1951. 1 partitura (127 s.).

HAYDN, Joseph. Klavierstücke. Leipzig: Peters, 1988. 1 partitura (56 s.).

HAYDN, Joseph. Klavierstücke : Piano pieces. Wien: Schott Universal Edition, c1975. 1 partitura (xii, 94, xxxii s.).

MOZART, Wolfgang Amadeus. Klavierwerke : Oeuvres pour piano. 2, Fantaisies et rondeaux. II, Phantasien und Rondo = Piano works. II, Fantasias and rondoss. Wien: Universal Edition, [19--]. 1 partitura (81 s.).

MOZART, Wolfgang Amadeus. Klavierwerke : Oeuvres pour piano. 1, Sonaten. I, Sonate = Piano works. I, Sonatenn. Wien: Universal Edition, [19--]. 1 partitura (vii, 186 s.).

HAYDN, Joseph. Sämtliche Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band I Nr. 1-11. Leipzig: Breitkopf & Härtel, [19--]. 1 partitura (116 s.).

HAYDN, Joseph. Sämtliche Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band II, Sonaten nr. 12-22. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1983. 1 partitura (112 s.).

HAYDN, Joseph. Sämtliche Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band III, Sonaten nr. 23-32. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1983. 1 partitura (90 s.).

HAYDN, Joseph. Sämtliche Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band IV, Sonaten nr. 33-42. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1983. 1 partitura (80 s.).

Doporučená literatura:

HLOBIL, Emil. Nauka o hudebních formách. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. 240 s. not. ukázky.

JIRÁK, Karel Boleslav. Nauka o hudebních formách. 6., přeprac. vyd., v Pantonu 1. vyd. Praha: Panton, 1985. 405 s. noty.

MICHALKOVÁ, Ľudmila. Kryštalizácia a kulminácia hudobného klasicistického štýlu. Bratislava: Vysoká škola múzických umení Bratislava, 2016. 126 stran. ISBN 978-80-89439-92-8 notové ukázky.

POŠTOLKA, Milan. Mladý Joseph Haydn : jeho vývoj ke klasickému slohu. Praha: Panton, 1988. 238 s. fot., noty.

ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava: Hudobné centrum, 2005. 493 stran. ISBN 80-88884-68-3 noty ;.

ASAF'JEV, Boris Vladimirovič. Hudební forma jako proces. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 402 s. notové ukázky.

JANEČEK, Karel. Tektonika : nauka o stavbě skladeb. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1968. 244 s. notové ukázky.

Musikalische formen in historischen Reihen : Spiel und Singmusik für den Musikunterricht und für das häusliche Musizieren. Band 4, Das Rondo. Berlin-Lichterfelde: Vieweg, [19--]. 40 s. notové ukázky.

Praktische Formenlehre der Klaviermusik : Lied-, Menuett-, (Scherzo-), Rondo- und Sonatenform, Nachahmung, Kanon u. Fuge an analysierten Beispielen dargestellt und mit besonderer berücksichtung des Unterrichts an Musikschulen, an höheren Schulen und für der Privatunterricht. Leipzig: Peters, 1932. 1 partitura (186, 12 s.).

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží pro získání zápočtu odpovídající množství (nejméně 1 z každého okruhu) vlastních kompozičních studií splňující požadovaná kritéria stylové čistoty a prokáže tak porozumění základním skladebným prvkům daného období a schopnost jejich praktické aplikace.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů