Úvod do hudební kompozice 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101UDHK2 zápočet 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš REINDL, Jana VÖRÖŠOVÁ

Obsah

Přednáší MgA. Jana Vöröšová.

Cíl výuky:

Navazuje na předmět Úvod do hudební kompozice 1. Studenti jsou postupně seznamování se základy kompozičních technik. Pro každý přednesený a osvětlený problém zadá pedagog studentům vytvoření drobných cvičení – etud, a to podle konkrétního zadání a podle individuálního stupně vyspělosti jednotlivých posluchačů.

Tematické okruhy:

Postupně budou probírány nejprve zcela obecně aplikovatelné metody:

●tektonická cvičení, základní instrumentační cvičení,

●organizace tónového materiálu v rámci dodekafonických cvičení,

●horizontální a vertikální tónová organizace,

●cvičení v novodobé modalitě,

●metrorytmická cvičení,

●vytváření tektonických struktur ad.

Výsledky učení

Student prohloubil, zdokonalil a rozvinul praktické kompoziční dovednosti při práci s hudebním materiálem.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Podmínkou zápisu na předmět 101UDHK2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 101UDHK1

Úspěšná klasifikace předmětu 101UDHK2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 101UDHK3

Úspěšná klasifikace předmětu 101UDHK2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 101UDHK4

Literatura

Povinná literatura:

KVĚCH, Otomar. Základy klasické hudební kompozice: poznámky pro budoucí skladatele. Praha: Togga, 2013. ISBN 978-80-7476-023-5.

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace: vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1959.

SVOBODA, Milan. Praktická jazzová harmonie. Netolice: Jc-Audio, 2013. ISBN 978-80-87132-25-8.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-199-5.

Doporučená literatura:

HŮLA, Zdeněk. Nauka o harmonii. Praha: SNKLU, 1956.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1965.

IŠTVAN, Miloslav. Montáž izolovaných prvků v hudbě. Praha: Panton, 1973.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. SNKLHU, Praha 1955.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 1998. ISBN 80-85883-31-7.

Orchestrace jako otevřený proces: (sborník studií). Praha: Triga pro Akademii múzických umění v Praze, 2009. ISBN 978-80-904266-8-9.

TICHÝ, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha, HAMU 1992, ISBN 8073318970.

Hodnoticí metody a kritéria

Od studenta je očekávána aktivní účast v hodinách a písemné vypracování kompozičních etud podle zadání pedagoga.

Kredity jsou uděleny na základě aktivity studenta a na výsledcích vypracovaných etud zadávaných pedagogem.

Povinná účast studenta na hodinách min. 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2019
Učebna

(Lichenštejnský palác)
VÖRÖŠOVÁ J.
14:00–15:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:30 Jana VÖRÖŠOVÁ Učebna
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů