Klavírní praxe

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101KP Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Hanuš BARTOŇ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zlepšil svou technickou vybavenost ve hře na klavír a také pohotovost ve hře z listu a čtení partitur.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem je dosažení úrovně hry na klavír potřebné zvl. ke studiu partitur a předvedení vlastního díla. V případě vyšší technické vyspělosti (např. u absolventů oboru klavír na konzervatoři) je možné další rozvoj a studium náročnějšího repertoáru.

Tematické okruhy:

Předmět je možno absolvovat opakovaně.

Doporučená nebo povinná literatura

Výběr literatury dle technické vyspělosti posluchače:

a) Klavírní literatura odpovídající svými technickými požadavky cílům předmětu

b) Partitury komorních i orchestrálních děl, klavírních výtahů dle výběru pedagoga ve vztahu ke stupni zvládnutí klavírní hry

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet uděluje vyučující pedagog. Hodnotí se soustavnost práce a posun v dosažených výsledcích ve vztahu k předchozí úrovni.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů