Zjednodušený studijní plán Composition (D) od 2023/2024

Studijní program: Composition

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
940AS1 Academic skills I: Academic Writing ZK 6
180CPKS1 Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 1 Z 10
180DITS1 Dizertace - textová část 1 Z 10
180DIUS1 Dizertace - umělecká část 1 Z 10
180KCS Kritické čtení odborného textu ZK 10
180SDS1 Seminář dizertační práce 1 Z 5
180SSK1 Seminář skladby pro doktorandy 1 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 57
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
180SPSK Specializovaná přednáška pro doktorandy Z 10
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk (D)
výběr ze skupiny První cizí jazyk (D)
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
180CPKS2 Článek k publikaci / Příspěvek na konferenci 2 Z 10
180DITS2 Dizertace - textová část 2 Z 10
180DIUS2 Dizertace - umělecká část 2 Z 10
180SDS2 Seminář dizertační práce 2 Z 6
180SSK2 Seminář skladby pro doktorandy 2 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 42
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
180SPSK Specializovaná přednáška pro doktorandy Z 10
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk (D)
výběr ze skupiny První cizí jazyk (D)
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 18
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
180DITS3 Dizertace - textová část 3 Z 20
180DIUS3 Dizertace - umělecká část 3 Z 20
180SSK3 Seminář skladby pro doktorandy 3 Z 6
Kreditů z povinných předmětů 46
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
180SPSK Specializovaná přednáška pro doktorandy Z 10
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Druhý cizí jazyk (D)
výběr ze skupiny První cizí jazyk (D)
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 14
Celkem kreditů za ročník 60