Academic skills I: Academic Writing

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940AS1 zkouška 6 anglicky akademický rok

Garant předmětu

Jindřiška BLÁHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jindřiška BLÁHOVÁ, Richard Andrew NOWELL

Obsah

Kurz nabídne doktorandům/dkám nástroje, jak zvýšit jejich šance na publikování v zahraničí. Klade důraz na profesionální standardy akademického psaní jako řemesla. Zaměří se na šest základních aspektů 1) akademické psaní nikoliv jako intuitivní, ale procesuální činnost, 2) styl, 3) organizace, 4) formulace argumentů a vymezení vlastní pozice, 5) editace, 6) úvody a závěry.

Uvede do praxe, nároků a standardů publikování v anglicky mluvícím světě. Díky jejich osvojení se studenti/tky zdokonalí ve formulování vlastních argumentů a tezí. Absolvováním získají schopnosti a nástroje přenositelné do jejich dlouhodobé akademické kariéry. Kurz se skládá ze šesti seminářů vedených v anglickém jazyce rodilým mluvčím s dlouholetými zkušenostmi s akademickým psaním a publikujícím úspěšně v zahraničních odborných časopisech a nakladatelstvích.

Výsledky učení

Cílem semináře je zdokonalit kompetence studentů:

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Literatura

Howard S. Becker, Writing for Social Scientests. London: University of Chicago Press, 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

  1. Aktivní účast (75%)

Vzhledem k praktickému zaměření seminářů a důrazu na práci studentů je zásadní, aby se studenti/tky aktivně seminářů účastnili. V celkovém hodnocení bude brán zřetel na šíři a hloubku jejich zapojení a relevanci jejich příspěvků do diskuse stejně jako na jejich ochotu zapojit se do konstruktivního hodnocení prací svých kolegů/gyň.

  1. Abstrakt (25%)

Na konci kurzu studenti/tky odevzdají „finální“ draft abstraktu textu, na kterém pracovali během semestru. Ten bude následně hodnocen na základě implementace kvalit, kterým byl kurz věnován: jasnost, přesnost, elegance, organizace, argumentace a vztažení k existujícímu poli vědění.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů