Historické kompoziční studie 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HIKS8 ZK 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu zná zásadní instrumentální díla vrcholného klasicismu v rámci daných forem a ovládá stylové kompoziční principy. Je schopen samostatné analýzy jednoduchých i komplikovanějších variací a rond a vytváří vlastní studie odpovídající jednotlivým okruhům při udržení stylové čistoty a hudební přesvědčivosti v rámci daného stylu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Výuka předmětu zahrnuje část poslechovo-analytickou a část praktickou. V rámci první je student seznámen se zásadními sonátovými (především klavírními, ale i symfonickými) díly vrcholného a pozdního klasicismu (J. Haydn, W. A. Mozart a L. van Beethoven) a díly raného romantismu (píseň F. Schuberta a R. Schumanna, klavírní miniatura F. Chopina, F. Mendelssohna-Bartholdyho a R. Schumanna). Prostřednictvím analýz jsou mu vysvětleny základní stylové kompoziční principy daných formálních typů. Pozornost je věnována především formálně-harmonické práci v rámci výstavby sonátové formy a melodicko-harmonickým (a formálním) kompozičním postupům v okruhu schubertovské písně a raně romantické klavírní miniatury. V části praktické pak student aplikuje získané znalosti ve vlastních kompozičních studiích jednotlivých okruhů.

Tematické okruhy:

– Sonátová forma vrcholného a pozdního klasicismu (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven)

– Píseň raného romantismu (F. Schubert, R. Schumann)

– Klavírní miniatura raného romantismu (F. Chopin, F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

JANEČEK, Karel. Hudební formy. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 491 s.

JANEČEK, Karel. Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 442 s. noty.

ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. 3. vyd. Praha: Praga, 1999. 256 s. ISBN 80-7058-472-6 notové ukázky.

NEWMAN, William S. The Sonata in the classic era. 3rd ed. London New York: Norton & Company, c1983. 933 s. ISBN 0-393-95286-X (váz.) not. ukázky.

ROSEN, Charles. Sonata forms. rev. ed. New York: Norton & Company, c1988. ix, 415 s. ISBN 9780393302196 noty.

DAMSCHRODER, David. Harmony in Schubert. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, c2010. xii, 321 s. ISBN 978-1-107-44258-0.

DAMSCHRODER, David. Harmony in Chopin. First paperback edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. xii, 300 s. ISBN 978-1-107-51956-5 notové ukázky.

RAPOPORT, Erez. Mendelssohn's instrumental music : structure and style. Hillsdale: Pendragon Press, 2012. xvii, 182 s. ISBN 978-1-57647-211-8 noty.

Partitury:

HAYDN, Joseph. Sämtliche Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band I Nr. 1-11. Leipzig: Breitkopf & Härtel, [19--]. 1 partitura (116 s.).

HAYDN, Joseph. Sämtliche Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band II, Sonaten nr. 12-22. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1983. 1 partitura (112 s.).

HAYDN, Joseph. Sämtliche Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band III, Sonaten nr. 23-32. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1983. 1 partitura (90 s.).

HAYDN, Joseph. Sämtliche Sonaten : für Klavier zu zwei Händen. Band IV, Sonaten nr. 33-42. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1983. 1 partitura (80 s.).

BEETHOVEN, Ludwig van. Akademische Neuausgabe der Clavier-Sonaten. Band 1: Litolff.

BEETHOVEN, Ludwig van. Akademische Neuausgabe der Clavier-Sonaten. Band 2: Litolff.

SCHUBERT, Franz. Schubert-Album : Sammlung der Lieder : für Singstimme mit Pianofortebegleitung. Band I, Original-Ausgabe. Leipzig: Peters, [19--]. 1 partitura (235 s.).

SCHUBERT, Franz. Schubert-Album : Sammlung der Lieder : für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung. Band II ; [Band VI]. Leipzig: Peters, [19--]. 2 přívazky (239, 179 s.).

SCHUBERT, Franz. Schubert-Album : Sammlung sämmtlicher Lieder : für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Bd. III, No. 156-200. Leipzig: Peters, [19--]. 1 partitura (211 s.).

SCHUBERT, Franz. Schubert-Album : Sammlung sämmtlicher Lieder : für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Bd. IV, No. 201-262. Leipzig: Peters, [19--]. 1 partitura (219 s.).

SCHUBERT, Franz. Schubert-Album : Sammlung sämmtlicher Lieder : für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Bd. V, No. 263-314. Leipzig: Peters, [19--]. 1 partitura (208 s.).

SCHUMANN, Robert. Sämtliche Lieder : für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Band I, Op. 25, 39, 42, 48 u. ausgewählte Lieder : Originalausgabe hohe Stimme. Leipzig: Peters, [19--]. 1 partitura (196 s.).

SCHUMANN, Robert. Sämmtliche Lieder : für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Band II : Ausgabe für mittlere Stimme. Leipzig: Peters, [19--]. 1 partitura (215 s.).

MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Felix. Lieder ohne Worte : Song without words. Kassel: Bärenreiter, c2009. 1 partitura (xviii, 211 s.).

SCHUMANN, Robert. Schumann-Album : Sammlung beliebter Stücke : für Klavier zu 2 Händen. Leipzig: Peters, [19--]. 1 partitura (66 s.).

CHOPIN, Fryderyk. Nocturnes für Klavier. Leipzig: Peters, c 1904. 1 partitura (96 s.).

CHOPIN, Fryderyk. Valses. Wien: Universal Edition, [19--]. 1 partitura (75 s.).

CHOPIN, Fryderyk. Fr. Chopin's sämmtliche Pianoforte-Werke.

, Mazurkas : Fr. Chopin's sämmtliche Pianoforte-Werke.,\ Polonaisen. Leipzig: Peters, [19--]. 2 přívazky (150, 100 s.).

Doporučená literatura:

HLOBIL, Emil. Nauka o hudebních formách. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. 240 s. not. ukázky.

JIRÁK, Karel Boleslav. Nauka o hudebních formách. 6., přeprac. vyd., v Pantonu 1. vyd. Praha: Panton, 1985. 405 s. noty.

MICHALKOVÁ, Ľudmila. Kryštalizácia a kulminácia hudobného klasicistického štýlu. Bratislava: Vysoká škola múzických umení Bratislava, 2016. 126 stran. ISBN 978-80-89439-92-8 notové ukázky.

ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava: Hudobné centrum, 2005. 493 stran. ISBN 80-88884-68-3 noty ;.

ASAF'JEV, Boris Vladimirovič. Hudební forma jako proces. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 402 s. notové ukázky.

JANEČEK, Karel. Tektonika : nauka o stavbě skladeb. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1968. 244 s. notové ukázky.

CAPLIN, William Earl. Classical form : a theory of formal functions for the instrumental music of Haydn, Mozart and Beethoven. Oxford: Oxford University Press, c1998. 307 s. ISBN 978-0-19-514399-7 noty.

KREMLEV, Julij Anatol'jevič. Fortepiannyje sonaty Betchovena. Moskva: Muzgiz, 1953. 270 s. notové ukázky.

GOL'DENVEJZER, Aleksandr Borisovič. Tridcať dve sonaty Betchovena : ispoĺniteĺskije kommentarii.

VOLBACH, Fritz. Die Klaviersonaten Beethovens. Köln a. Rh: Tonger, 1919. 299 s. ukázky not.

REINECKE, Carl. The Beethoven Pianoforte Sonatas. London.

The Age of Beethoven : 1790-1830. 1st ed. London: Oxford University Press, 1982. 747 s. ISBN 0-19-316308-X (váz.) frontispis, ilustrace, notové ukázky.

RACEK, Jan. Fr. Schubert : tvůrce novodobé písně. Praha: Unie českých hudebníků z povolání, 1940. 20 s. obr.

CHECHLIŃSKA, Zofia. Variations and variation technique in the music of Chopin. Abingdon, Oxon New York: Routledge, 2019. xvi, 393 stran. ISBN 978-0-367-14136-3 noty.

LEICHTENTRITT, Hugo. Analyse der Chopin´schen Klavierwerke. Band 1. Berlin: Hesses Verlag, 1921. 281 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Student předloží pro získání zápočtu odpovídající množství (nejméně 1 z každého okruhu) vlastních kompozičních studií splňující požadovaná kritéria stylové čistoty a prokáže tak porozumění základním skladebným prvkům daného období a schopnost jejich praktické aplikace.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů